Elektrisk rullestol

Ikon for tema Bevegelse

En rullestol skal kompensere for redusert eller tapt gangfunksjon. I tillegg til å være et hjelpemiddel til å forflytte seg med, sitter man også i rullestolen over lengre perioder.

Grundig kartlegging før søknad om elektrisk rullestol er avgjørende for å finne best mulig løsning. Kun godkjente formidlere kan søke om elektrisk rullestol og man må ha kunnskap om rullestoler, utstyr og muligheter for å tilpasse en løsning. Elektriske rullestoler må prøves ut og tilpasses og brukeren må få opplæring i hvordan rullestolen fungerer.

Kartlegging

Om kartlegging av brukerens funksjon og hvor rullestolen skal brukes

Kartlegging

Valg av rullestol

Om hva du bør vurdere for å velge riktig elektrisk rullestol

Valg av rullestol

Bruk av rullestol

Opplæring og oppfølging i bruk av rullestol

Bruk av rullestol

Sikkerhet

Om fart, rus, forsikring og bruk av elektrisk rullestol i trafikken

Sikkerhet

Barn og elektrisk rullestol

Om utredning, valg og bruk av elektrisk rullestol for barn.

Elektrisk rullestol for barn

Roller og ansvar

Om hva bruker, kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for

Roller og ansvar