Sommeraktiviteter

Det kan ofte oppleves enklere å tilrettelegge for aktivitet for barmark og vann enn for vinter. Vår, sommer og høst er en tid på året det er lettere å være fysisk aktiv ute både på skolen og på fritiden sammen med familie og venner. Mange syns det er gøy å sykle og de fleste kan delta i sykling, enten ved å sykle selv eller våre påsitter og kjenne fart, spenning og vind i håret.

Kartlegging

For at personen skal få mest mulig glede av aktivitet, enten den foregår på land eller vann, må det gjøres en grundig kartlegging. Det er viktig å kartlegge fysisk funksjon, men også kognitiv funksjon med tanke på oppmerksomhet, reaksjonsevne og evnen til å lese og forstå omgivelsene. Nedsatt fysisk og/eller kognitiv funksjon kan øke faren for ulykker. Dersom det er snakk om en sykkel med hjelpemotor som personen skal håndtere selvstendig, er det spesielt viktig å ha fokus på nevnte funksjoner. Man må kartlegge og tilrettelegge slik at risikoen for farlige situasjoner og uhell minimeres, både på den som sykler og omgivelsene. Det er viktig at man setter seg inn i hjelpemidlet og det ansvaret man har både som selvstendig utøver og ledsager.

Når man skal søke på et aktivitetshjelpemiddel for barmark eller vann må man ha ta hensyn til personens ønsker, motivasjon, forventninger og avklare hvilke ressurser personen har både selvstendig og/eller med støtte. Dersom det er behov for ledsager må det avklares hvem som skal følge med i aktiviteten. Man må sørge for en trygg og tilrettelagt arena, samt at hjelpemidlet er godt tilpasset brukers mål og behov. Dette er vesentlig både for innlæring av ferdigheter, skape og bevare motivasjon, samt forhindre risikoen for uhell.

Produktvideoer

Her kan du se korte presentasjoner (videoer) av aktivitetshjelpemidler på rammeavtale med NAV.

Aktiviteter

Sykle

Sykling er en fritidsaktivitet som kan utføres uavhengig av funksjonsnivå. Det er mulig å gjøre tilpasninger på ordinært utstyr i vanlig handel. Det kan for eksempel være snakk om å skifte pedaler, styre, sete, montere hjelpemotor eller støttehjul. Hvis dette ikke dekker behovet, kan man søke om en spesialsykkel fra NAV. Produktutvalget er stort og strekker seg fra ulike trehjulssykler og sykkelfronter hvor en sykler selv, til ledsagerstyrte sykler og tandemløsninger. Det finnes også ulike modeller med hjelpemotor.

Dersom man skal søke folketrygden om tandemsykkel som hjelpemiddel, er det ulike vilkår for innvilgelse avhengig av brukerens alder og sykkelens utforming. Ved behov for veiledning kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral. For tandemsykkel uten hjelpemotor til personer over 26 år, finnes det en refusjonsordning fra Helfo.

Velger man en ledsagerstyrt sykkel, som for eksempel en tandemsykkel, er det viktig å ha tenkt igjennom hvem som skal være ledsager. Du kan sjekke på sykling.no om de har paralag i din kommune.

Spesialsykkel kan også i noen tilfeller dekkes som forflytningshjelpemiddel som erstatning for elektrisk rullestol, se vedlegg 7 til folketrygdlovens § 10-7.

I Hjelpemiddeldatabasen finnes produktinformasjon og en oversikt over sykler der det er inngått innkjøpsavtale (rammeavtale) med NAV. Dette skal være førstevalg ved søknad om sykkel. Det finnes ellers produktinformasjon og en oversikt over hjelpemidler for lek og fritidsaktiviteter.

Se video fra Beitostølen Helsesportsenter om sykling for barn:

Video fra Beitostølen Helsesportsenter om sykling for barn.

Bade/svømme

For mange med nedsatt funksjon kan vannaktivitet være en god avveksling. Kroppen blir tilnærmet vektløs og oppdrift og vannets egenskaper gjør at det kan være enklere å bevege seg selv. På svomming.no kan du lese om para svømmeidrett.

Mange med funksjonsnedsettelser kan ha tilleggsplager som inkontinens. Med enkle hjelpemidler som en inkontinensbadebukse kan man oppholde seg i vannet som vanlig.

De fleste flyteredskaper til bruk i vann vil regnes som ordinært utstyr og vil derfor ikke dekkes av folketrygden. Enkelte produkter regnes likevel som spesialtilpasset og kan dekkes av NAV som hjelpemiddel. Se for eksempel

Se video fra Funkability med enkle øvelser for vanntilvenning i basseng:

Video fra Funkability med enkle øvelser for vanntilvenning i basseng.

Ri

Ridetilbud kan tilpasses alle aldre. Ofte er det nok med enkle tilpasninger for at man kan benytte seg av standard utstyr som sal og tømmer. Et eksempel kan være å feste egne løkker på tømmene for bedre grep eller støttebøyle med egen gjord. Andre ganger kan det kreves ombygging av sal eller være behov for spesialutstyr. Les mer på rytter.no.

Rideterapi er en egen metode inne fysioterapi. Les mer på om terapiridning på helsenorge.no.

Se video fra Beitostølen Helsesportsenter om ridning for barn:

Video fra Beitostølen Helsesportsenter om ridning for barn.

Rullestol- og barmarkspigging

Pigging i rullestol eller piggekjelke kan være en god treningsform for personer som sitter i rullestol eller som har nedsatt gangfunksjon. Les mer i veilederen “Rullestolpigging” utgitt av Beitostølen helsesportsenter.

Se video fra Funkability om langrennspigging på barmark:

Video fra Funkability om langrennspigging på barmark.

Orientering

Orientering tilrettelagt for funksjonshemmede. Eksempler kan være sykkelorientering, ski-orientering eller turorientering (tur-o for funksjonshemmede). Les mer om paraorientering på orientering.no.

Padle, ro og vannski

Det er mulig å tilpasse kano og kajakk du har kjøpt med for eksempel flytestøtter for å stabilisere inn- og utstigning og balansen i vannet. Det kan også monteres enhåndsfunksjon, tilpassede grep, tilpasset sete og lignende.

Det finnes produkter for bruk i vann med alternativ styring som for eksempel pedaler i stedet for padleårer.

Det finnes egne seter til bruk på brett og vannski.

Se video fra Funkability om kajakk- og kanopadling:

Video fra Funkability om kajakk- og kanopadling.