Hvem kan få aktivitetshjelpemidler?

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne delta i fysisk aktivitet.

Du kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om å låne et aktivitetshjelpemiddel eller å dekke tilpasning på ordinært utstyr. NAV gir ikke stønad til vanlige leker, ordinært sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Barn og unge under 26 år

Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering for å opprettholde og/eller bedre funksjonsevnen. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsnedsettelse være vesentlig og varig (mer enn to år).

Formålet med ordningen er å dekke de ekstra utgiftene familien får som følge av at barnet trenger tilpasset eller spesiallaget utstyr.

På nav.no kan du lese mer om hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering for barn og unge under 26 år.

Personer over 26 år

Aktivitetshjelpemidler kan gis til personer over 26 år med funksjonsnesettelse for at de skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det er en egenandel ved anskaffelse av hjelpemidlet.

Ordningen er rammestyrt. Det vil si at når den økonomiske rammen for inneværende år er brukt opp, vil søknader bli avslått på grunn av manglende midler.

På nav.no kan du lese mer om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år.