Aktiv hele livet

Å være i aktivitet er en viktig del av livet, både for barn, ungdom og voksne. Det finnes mange hjelpemidler som kan bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser lettere kan komme i aktivitet og få en tilrettelagt fritid.

Her er en film som viser betydningen av aktivitetshjelpemidler:

Hjelpemidler som kan støtte opp om aktiviteter, krever ofte at eventuelle hjelpere også må lære seg noe om utstyret. Det er viktig for hjelperen å forstå hvilke krav utstyret stiller til personen som skal bruke det, slik at aktiviteten blir lystbetont.

Det finnes mange forskjellige aktivitetshjelpemidler, og det kreves ofte en utprøving for å finne det utstyret som er mest hensiktsmessig for hver enkelt. NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå med dette og har kompetanse om funksjonsvurdering og valg av utstyr. I enkelte fylker blir det arrangert egne sykkel- eller vinteraktivitetsdager. Se kurskalenderen på nav.no for å finne aktivitetsdager i ditt fylke. Hjelpemiddelmesser kan også gi et innblikk i hva som finnes på markedet.

Av og til kan det være nyttig å få hjelp til å utforske forskjellige muligheter og lære seg å bruke aktivitetshjelpemidler over lengre tid. Valnesfjord Helseportsenter og Beitostølen Helsesportsenter gir tilbud til barn, ungdom og voksne med fokus på mestring av aktiviteter som det er mulig å følge opp videre i hjemmemiljøet.

Det er store muligheter for individuell tilpasning og tilrettelegging for de fleste aktiviteter. Her er noen eksempler:

I Norge er målet at ordinære idrettslag skal gi tilbud til alle, også til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Særforbundene i Norges idrettsforbund (NIF) har ansvar for å organisere idrett for funksjonshemmede gjennom sine lag.

Når funksjonsnedsettelser gjør det vanskelig å benytte seg av standard sportsutstyr, kan man søke om tilrettelegging av eget utstyr eller egnede hjelpemidler.