Aktivitetshjelpemidler

Ikon for tema Bevegelse

Å være i aktivitet er en viktig del av livet, både for barn, ungdom og voksne. Det finnes mange hjelpemidler som kan bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse lettere kan komme i aktivitet og få en tilrettelagt fritid.

Hva finnes?

Tips til aktiviteter og aktivitetshjelpemidler ute og inne.

Sommeraktiviteter Vinteraktiviteter Hall-/innendørsaktiviteter

Kartlegging og utprøving

Bruk av aktivitetshjelpemidler forutsetter en grundig kartlegging.

Kartlegging og utprøving

Rettigheter

Ulike regler for personer som er under eller over 26 år.

Hvem kan få aktivitetshjelpemidler?

Aktiv hele livet

Å være i aktivitet er en viktig del av livet.

Aktiv hele livet

Siste artikler