Bevegelse

Image

Sykdom, skade eller normal aldring kan gi nedsatt motorisk funksjon. Dette kan føre til vansker med blant annet å ligge, snu seg, sitte, forflytte seg, reise seg, stå, gå, gripe og løfte. Her har vi samlet informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging knyttet til utfordringer med bevegelse.

Hjelpemidler

Om muligheter og bruk av ulike hjelpemidler for personer med nedsatt bevegelse.

Aktivitetshjelpemidler Elektrisk rullestol Manuell rullestol Sykler

Posisjonering

Kartlegging og tiltak for 24-timers posisjonering

Posisjonering

Forebygge trykksår

Om trykksår og hvordan du kan forebygge trykksår

Forebygge trykksår

Siste artiklerFagredaksjon bevegelse

Fagredaksjonene koordinerer arbeidet med innholdet i Kunnskapsbanken som stort sett er laget av fagpersoner på NAV Hjelpemiddelsentral.