Bevegelse

Image

Sykdom, skade eller normal aldring kan gi nedsatt motorisk funksjon. Dette kan føre til vansker med blant annet å ligge, snu seg, sitte, forflytte seg, reise seg, stå, gå, gripe og løfte. Her har vi samlet informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging knyttet til utfordringer med bevegelse.

Nordic Seating Symposium utsettes på ubestemt tid (05.10.2021)

Som følge av koronasituasjonen er det faglige symposiet som var planlagt gjennomført i mai 2022 utsatt på ubestemt tid.