En dame som styrer iPad med en gul bryter

Betjene iPad med brytere

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse

Har du store bevegelsesvansker kan du ha problemer med å benytte en iPad eller en iPhone på vanlig måte. Nyere nettbrett og telefoner fra Apple har innstillinger som kan gjøre det mulig for deg å bruke telefonen likevel.

Av spesialpedagog Frank Lunde ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

Hvis du kan betjene en eller flere brytere, kan du også betjene en iPad eller iPhone. En bryter er i denne sammenheng et spesialisert hjelpemiddel for bevegelseshemmede som brukes til å betjene datautstyr og en rekke ulike typer elektriske og elektroniske enheter. Brytere finnes i mange ulike varianter. Valg av bryter og riktig posisjonering av bryter kan være en jobb som krever spesiell kompetanse. På NAV Hjelpemiddelsentral finner du fagfolk med denne kompetansen. I tillegg kan ergo- og fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten hjelpe deg med dette. 

En bryter kobles til telefonen eller nettbrettet via en bryterboks, som er koblet til enheten via Bluetooth eller en kabel. Bryterboksen har innganger for bryterne du skal bruke. 

En rød og en grønn bryter koblet til en bryterboks
To brytere koblet til en bryterboks med kabel

I tillegg finnes det brytere med innebygget Bluetooth-tilkobling. Har du en slik bryter, trenger du ikke en bryterboks. 

Gul bryter med innebygget Bluetooth
Bryter med innebygget bluetooth

Hva er bryterkontroll?

iPadOS og iOS tilbyr bryterkontroll for personer som har store bevegelsesvansker. Dette er en del av tilgjengelighetsfunksjonene som er innebygget i alle nettbrett og smarttelefoner fra Apple. Bryterkontroll gjør det mulig å betjene enheten din med bare en bryter. Hvis du kan betjene flere enn en bryter, vil du kunne få en betjening som er raskere og mere effektiv. Ved en-bryterstyring bruker man et system som kalles automatisk skanning. En markør vil flytte seg fra objekt til objekt på skjermen, og du kan velge det ønskede objektet ved å trykke på bryteren når dette er i fokus i markøren. 

Hvis du kan benytte to brytere, vil du selv flytte markøren med bryter nr. 1 og velge objektet med bryter nr. 2. Dette kalles manuell skanning.

Velge hvordan din bryterkontroll skal fungere

I appen Innstillinger under menyen Tilgjengelighet finner du Bryterkontroll under overskriften «Fysikk og Motorikk».

Skjermdump av øverste del av menyen til Bryterkontroll

Legge til brytere

Menyvalget «Brytere» lar deg legge til og fjerne brytere som du har koblet til enheten din. Her kan du også koble til nye brytere ved hjelp av Bluetooth.

I brytermenyen legger du til brytere du skal bruke

Velg «Legg til bryter …» for å legge inn bryteren din, og velge handlingen den skal utføre. Etter at du gjort dette valget, kan du velge mellom tre ulike bryterkilder:

 • Ekstern: Bryter koblet til enheten via Bluetooth eller kabel.
 • Skjerm: Skjermflaten på enheten kan benyttes som bryter.
 • Kamera: Bruk hodebevegelser for å aktivere brytertrykk.

Dersom du skal ta i bruk en ekstern bryter, vil du bli oppfordret til å aktivere den etter at du har valgt «Ekstern». Gi bryteren et navn, og velg bryterhandlingen som den skal utføre. Hvis du skal bruke bryteren til automatisk skanning, må minst en bryter være tilordnet bryterhandlingen «Velg Objekt». 

Hvis du vil tilordne flere brytere kan du velge mellom en rekke ulike bryterhandlinger for disse bryterne. Dersom du skal bruke Manuell skanning må en av bryterne være satt opp med bryterhandlingen «Gå til neste objekt».

Bruke Metoder

Metoder lar deg bruke bryterne til spesialiserte handlinger i stedet for det som du har satt dem opp til å gjøre da du definerte dem. Disse handlingene kan være:

 • Trykk midt på skjermen
 • Sveip fra høyre til venstre
 • Sveip fra venstre til høyre
 • Hold fra punkt. (Trykk på skjermen så lenge du holder nede bryteren)
 • Egendefinert bevegelse (Lag selv en bevegelse som skal utføres når du trykker på bryteren)
 • Avslutt metode

Dette er en liten demonstrasjon av hvordan du bruker Metoder:

Når du har valgt Metoder i oppsettmenyen vil du bli ledet gjennom en veiviser hvor du velger navnet på metoden, hvilken bryter du skal bruke og hvilken handling den skal utføre. 

Valget «Tidsintervall» gjør det mulig å slå av Metoder etter et angitt tidsintervall uten aktivitet. Da vil normal bryterkontroll bli slått på. 

Du kan velge en handling for hver av bryterne du har definert til en metode. 

Til slutt velger du hvilken metode som skal starte når du starter Bryterkontroll

Skannestil

I dette menyvalget velger du hvilken type skanning du skal bruke:

 • Autoskanning: Flytt automatisk fokus etter en angitt tid
 • Manuell skanning: Flytt fokus med en bryter, og velg objekt med en annen
 • Skanning med enkelt brytertrinn: Bruk en bryter til å flytte fokus. Stopp ved objektet du vil velge i angitt tid, og trykk den samme bryteren for å velge objektet.

Tidstilpasning

Under denne overskriften finner du flere valg for tidsinnstillingen til den Skannestilen du har valgt. Valgmulighetene her er forskjellige i ut fra hvilken stil du har valgt. 

Her finner du også valget «Langt Trykk». Med dette aktivert kan du tilordne en ekstra bryterhandling til hver bryter som aktiveres når du holder bryteren nede lengre en angitt tid.

Oppførsel ved trykk

Her finner du tre valg:

 • Standard: Bryterkontrollmenyen vises når du trykker på bryterne
 • Autotrykk: Objektet velges etter en angitt tidsperiode. I denne perioden kan du trykke igjen for å åpne bryterkontrollmenyen. (Dette menyvalget mangler hvis du har valgt skannestilen «Skanning med enkelt brytertrinn».)
 • Alltid trykk: Objektet velges øyeblikkelig. Bryterkontrollmenyen ligger sist i skannerekkefølgen, og kan aktiveres her.

Objekt i fokus etter trykk

Her velger du om du vil starte skanningen på nytt ved det objektet du valgte sist, eller om du skal starte fra begynnelsen.

Tastatur

Under denne overskriften finner du to valg som gjelder skjermtastaturet som du kan betjene med Bryterkontroll. 

Skann samme tast etter trykk: Start skanningen på nytt på den bokstaven du valgte sist når dette valget er slått på. Ellers starter du fra begynnelsen.

Utvidede forslag: Dette valget ser ikke ut til å gjøre noen forskjell når du bruker norsk tastatur. Standard skjermtastatur i iOS og iPadOS støtter ikke ordforslag.

Skjermdump av nedre del av menyen Bryterkontroll

Bryterstabilisering

Her finner du to valg som kan være nyttige å prøve ut hvis du har skjelvinger eller andre ukontrollerte bevegelser. 

 • Varighet av trykk: Velg hvor lenge du må holde bryteren nede, før trykket registreres.
 • Ignorer gjentagelse: Velg hvor en tidsperiode hvor mange trykk registreres som et trykk.

Punktskanning

Under denne overskriften finner du to sett med innstillinger som gir deg mulighet for å betjene apper som mangler objekter som du kan skanne mellom. De kan også være nyttige i andre apper. Dette avhenger av hvor god kontroll du har på bevegelsene dine.

Glidende markør

Dette er en alternativ bryterkontroll som gir deg tilgang til apper som ikke kan betjenes med objektskanning. Se en liten demo av denne muligheten her:

Under menyvalget finner du disse mulighetene for tilrettelegging:

Enkel
Lar deg velge markeringspunkt med en vertikal og en horisontal markering (brytertrykk). Dette betyr at du trenger to brytertrykk for å aktivere et trykk et sted på skjermen.

Avgrenset
Her velger du et avgrenset område å skanne innenfor vertikalt og horisontalt, før du velger punktet på skjermen du vil trykke. Dette krever fire brytertrykk for å velge et punkt på skjermen.

Nøyaktig
Denne modusen virker som Avgrenset, men den siste omgangen med skanning går saktere. Dette krever fire brytertrykk for å velge et punkt på skjermen, men går langsommere enn modiene nevnt over. 

Hodestyring

Bruk kameraet på skjermsiden av enheten din til å registrere hodebevegelsene dine og styre pekeren på skjermen. Her er en liten demonstrasjon av hodestyring:

I menyen til hodestyring finner du flere muligheter for tilrettelegging.

Under overskriften «Handlinger» finner du flere valg som gjelder ulike bevegelser du kan gjøre med ansiktet ditt. Bruk disse ansiktsbevegelsene til å aktivere ulike skanne eller systemhandlinger. Eksempler på dette kan være «Velg objekt, Start Siri, Aktiver Snarvei)

Valget «Peker» lar deg velge hvordan du flytter pekeren rundt på skjermen med hodebevegelsene dine:

Med ansiktet: Tenkt deg at nesen din er et pekeredskap som flytter på markøren på skjermen. Markøren vi flytte seg til det stedet på skjermen som nesen din peker mot.

Vendt mot kanten av skjermen: Tenk deg at hodet ditt er en joystick som flytter markøren dit du ønsker.

I takt med hodet: Markøren vil flytte seg sammen med hodet ditt. Hvis du har prøvd en hodestyrt mus, vet du hvordan denne pekebevegelsen fungerer.

Lyd

Her finner du valg som lar deg gjøre valg som gjelder lydeffekter du hører mens du bruker Bryterkontroll. Her vil du også finne et valg som lar deg slå på tale, som gjør at du kan høre hvilket objekt som markørene står på. I talemenyen kan du også velge hvilken stemme du skal høre.

Menyobjekter

Vi har tidligere beskrevet Bryterkontrollmenyen, som du har tilgjengelig når du betjener iPad eller iPhone med Bryterkontroll.

Skjermbilde av øverste nivå av Bryterkontrollmenyen
Øverste nivå av bryterkontrollmenyen

Under Menyobjekter kan du velge hvilke menyvalg du skal finne i denne menyen. Standardvalget er at du har alle valg tilgjengelig, mange vil finne det nyttig å fjerne de valgene du ikke trenger. Du kan også endre rekkefølgene på menyvalgene, nå som kan være nyttig når du vil raskt kunne aktivere de valgene du bruker mest. Noen av valgene i øverste nivå av menyen bringer deg til undernivåer med valg som er nyttige i visse situasjoner i bruken av nettbrettet eller telefonen. Disse valgene er:

Bevegelser: Her finner du et sett med bevegelser som ellers gjøres ved at man stryker over skjermen med en eller flere fingre. I menyvalget «Arkiverte bevegelser» kan du legge til dine egne bevegelser dersom du ser at det en noe som mangler i denne menyen.

Enhet: Her finner du noen valg som betjener systemfunksjoner som man vanligvis ikke kommer til ved å betjene objekter eller punkter på skjermen ved hjelp av Bryterkontroll. Dette kan f.eks. være Omstart, Start Siri, Les opp skjerm eller Bytt til annen enhet.

Innstillinger: Finner du noen menyvalg for å endre noen av innstillingene i Bryterkontroll.

Mediekontroller: Kontroller avspilling av musikk og film.

Grupper objekter

I objektskanning skanner du vanligvis mellom grupper av objekter som du velger, for så å skanne mellom objektene innfor gruppen. Når denne funksjonen er slått av vil du alltid skanne mellom enkeltobjekter. Dette gir deg en langsommere skannemetode, men kan være enklere å bruke og forstå for noen. 

Visuelt

Her velger du utseende på markøren som brukes i objektskanning. 

Arkiverte bevegelser

Her kan du legge inn dine egne skjermbevegelser, som du vil ha tilgang til i Bryterkontrollmenyen (se over).

Konklusjon

Bryterkontroll i iPadOS og iOS er et meget fleksibelt system som gir tilgang til hverdagsteknologi for den som har store bevegelseshemninger. Dette gjør Apples nettbrett og smarttelefoner unike, og åpner vår tids digitale virkelighet for en gruppe mennesker som lenge har vært utestengt fra denne. Andre operativsystemer har løsninger som søker å gjøre det samme, men fortsatt er det slik at Apple leder an i utviklingen av tilgjengelig brukergrensesnitt for denne gruppen.