Begrenset tilgang i iOS 9

Morten Flatebø Teknologi

“Begrenset tilgang” er en tilgjengelighetsfunksjon i iOS som begrenser bruken av iPad/iPhone. Det er særlig nyttig for foreldre, lærere eller andre som ønsker å styre barns bruk til å bare gjelde en app og eventuelt begrense bruk i tid.

Funksjonen kan også være nyttig dersom man ønsker å begrense tilgang av andre grunner, for eksempel for å forenkle mulighetene i en opplæringssituasjon eller ved kognitive vansker.

Spesialpedagog Frank Lunde fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging viser her hvordan man setter opp og bruker “begrenset tilgang”.