Deler av forsiden til Uloba-rapporten Barrierebryteren funksjonsassistanse

Barrierebryteren funksjonsassistanse

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Uloba har skrevet en rapport som dokumenterer NAV Hjelpemidler og tilrettelegging sin forvaltning av funksjonsassistanse i arbeidslivet. Grunnlaget for rapporten er både statistikk, data fra en spørreundersøkelse og funn fra intervjuer med saksbehandlere ved NAV Hjelpemiddelsentral.

Rapporten viser at ordningen funksjonsassistanse, og måten NAV Hjelpemidler og tilrettelegging forvalter den på, ser ut til å effektivt bidra til at en del funksjonshemmede med behov for assistanse kommer i arbeid. Ordningen bidrar til at funksjonshemmede kan skaffe seg, holde på og komme tilbake til et arbeid, samt drive egen næring.

Rapporten presenterer også noen forslag til forbedringer, både når det gjelder regelverket og forvaltning av tiltaket.

Les rapporten “Barrierebryteren funksjonsassistanse” på uloba.no.

Mer om funksjonsassistanse