Trening, stimulering og aktivisering

Barn og unge kan dra nytte av hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering for å opprettholde eller bedre funksjonsevnen. Eksempelvis spesial- eller ekstrautstyr i forbindelse med leke- og sportsaktiviteter. Det gjelder likevel ikke vanlige leker, vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr.

Sansestimulering

De fleste barn og unge får mange sanseinntrykk fra aktiviteter gjennom hele dagen. Dette får de for eksempel gjennom

 • øynene
 • ører
 • berøring
 • lukt
 • rom og retning
 • fysisk aktivitet

Noen barn og unge kan ha spesielle utfordringer med sine sanser og har derfor behov for ekstra tilrettelegging for å kunne få den samme stimuleringen. Årsaker til disse vanskene kan være diagnoser som autisme, Downs syndrom, alvorlig og langvarig sykdom, alvorlig grad av cerebral parese (CP) eller fysisk eller psykisk utviklingshemming.

Sansestimulering for disse barna og ungdommene kan være ulike typer tiltak. Det kan være enkle former for stimulering som

 • å lytte til ulike lyder eller musikk – enten beroligende eller oppkvikkende
 • å kjenne på forskjellige materialer
 • å lukte på ulike lukter

eller fysiske aktiviteter som

 • å huske
 • å gynge
 • herjelek på gulvet

Når slike enkle tiltak ikke gir nok stimulering for barnet eller det er vanskelig å vite hva som fenger og fungerer for barnet kan det sjekkes ut om det finnes tilbud om sanserom eller sansesentre i kommunen eller i regionen som en kan benytte seg av. Et sanserom eller senter er et hus, ett rom eller flere eller et lite hjørne i et rom med sansestimulerende utstyr i multisensoriske omgivelser som henspiller til aktiv eller passiv bruk av sansene. På noen slike steder kan fagpersoner komme for å lære om sansestimulering, tiltak og hjelpemidler eller det kan bestilles en time for utprøving av sansestimulerende utstyr med barnet eller faste timer med sansestimulering over en lengre periode.

Hvis barnet har store sammensatte vansker og behov for spesiallagde sansestimulerende hjelpemidler for funksjonshemmede i hjemmet så kan det søkes om utlån av dette fra hjelpemiddelsentralen. Dette kan være spesielle boblerør, vibrasjonsputer, lyd- eller lyskilder eller annet utstyr som ikke finnes i vanlig handel. Sammen med søknaden må det da legges ved en plan for bruken og hvem som skal følge opp bruken av dette i hjemmet. I tillegg må nødvendige og hensiktsmessige tiltak vurderes for å stimulere funksjonsevnen, for at den skal opprettholdes eller bedres. Øvre aldersgrense for utlån av hjelpemidler til stimulering og aktivisering er 26 år. Rådgivere på NAV Hjelpemiddelsentral kan også kontaktes for rådgivning rundt både vilkår og type hjelpemidler for sansestimulering.

To glade barn som sitter på en kjelke på vinteren (Foto: colourbox.com)