Når bør barnet begynne med hjelpemidler?

Når barn ikke kan følge den naturlige utviklingen, kan hjelpemidler bidra til trening, stimulering og mestring. Dette kan inngå i barnets daglige aktiviteter eller brukes i spesielle treningssituasjoner.

De første problemområdene foreldre opplever er gjerne knyttet til spising, kommunikasjon, sitte, stå, gå, forflytning og hygiene.

Den naturlige utviklingen hos barn, kan beskrives gjennom nøkkelstadier i utviklingen. Disse nøkkelstadiene kan også benyttes for å se hvilke tiltak som kan være aktuelle avhengig av utviklingen og mulighetene hos barnet.

Motorisk utvikling 0-12 måneders alder (Foto: colourbox.com)
 1. barnet smiler (6 uker)
 2. ruller over fra siden til å ligge på ryggen (9-10 uker)
 3. løfter hode og skuldrene når det ligger på magen (3-4 måneder)
 4. sitter med støtte (6 måneder)
 5. kan sette seg opp (9 måneder)
 6. sier enkle tostavelsesord som “mamma” og “pappa” (9-10 måneder)
 7. forstår enkle kommandoer (12 måneder)
 8. kan stå uten støtte for et sekund eller to (12 måneder)
 9. forsøker å spise med skje (18 måneder)
 10. går uten hjelp (18 måneder)
 11. kan bygge et tårn med 3 blokker (18 måneder)
 12. kan ha kontroll over urin og avføring (2 år)
 13. snakker i enkle setninger (3 år)
 14. kler av og på seg med litt hjelp (3 år)
 15. kan tegne en figur med hode, kropp, armer og bein (5 år)

Kilde: Norsk Helseinformatikk

Barn vil oftest starte sin bevegelse og utforsking i liggende stilling.  Noen barn med nedsatt funksjon vil i den sammenheng kunne dra nytte av hjelpemidler til posisjonering som fremmer symmetri, motorisk utvikling, under lek og hvile. Det finnes ulike posisjoneringssystemer til ulike bruksområder og behov.

Sitte kan ofte være det første «problemområdet». Ved å gi mulighet for å sitte opp ved eksempelvis måltid, gir man også mulighet til deltagelse. Barn som ikke kan sitte selv, eller ikke har god nok nytte av ordinære baby/barnestoler kan ha nytte av spesielle sittemøbler. Dette gjelder eks. bordaktiviteter eller ved gulvaktiviteter.

Dersom barnets utvikling tilsier at det har vansker med å stå over tid sammenlignet med jevnaldrende, kan ståhjelpemidler være et alternativ. Barnet kan stå i aktiviteter der det er naturlig at andre barn står, det er individuelt hvor ofte og lenge barnet står.

Ganghjelpemidler bidrar til selvstendig forflytning, samt at barnet kan være på samme høyde som andre barn som går. Å gå bidrar også til å styrke skjelett og muskler. Forflytningshjelpemidler som eks. rullestoler, både manuell og elektrisk finnes i små størrelser og kan hjelpe barnet til å oppleve selvstendig forflytning. Det er viktig å starte med tidlig intervensjon.

For barn som har vansker med finmotorikk og grep finnes det ulike produkter i vanlig handel som kan avhjelpe, eventuelt spesialtilpassede ortoser som formidles gjennom sykehus/fastlege.