Babylivet

Så snart barnets funksjonsnedsettelse er oppdaget, er det viktig å komme i gang med å kartlegge hvordan tilrettelegging kan bidra til barnets utvikling. Ofte kan det være behov for hjelp fra mange instanser.

Ingen kjenner barnet bedre enn foreldrene. Dersom foreldre er bekymret over en sen utvikling eller nye problemer hos barnet, følges dette opp av helsestasjonen. Det er viktig at barnet er godt medisinsk utredet før hjelpemidler vurderes. Foreldres erfaring og kunnskap er avgjørende i samarbeidet med fagpersoner i kommunen og på hjelpemiddelsentralen for å finne en best mulig løsning for barnet.

Når bør barnet begynne med hjelpemidler?

Det er viktig å komme tidlig i gang med bruk av hjelpemidler som kan støtte og stimulere barnets utvikling. Hjelpemidler bør sees i sammenheng med nøkkelstadier i barnets utvikling. Les mer om når barnet bør begynne med hjelpemidler.

Barn som ikke kan forflytte seg selvstendig, kan ha nytte av elektrisk fremkomstmiddel allerede på krypestadiet. Erfaring viser at det ofte er mulig å starte tidligere enn man skulle tro. Dette støttes av forskning på feltet. Les mer i artikkelen “Barn kan begynne tidlig med elektrisk fremkomstmiddel“.

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Dette omfatter en helhetlig plan rundt barns hverdag. Planen må gi informasjon om barnets funksjonsnivå, medisinske opplysninger, barnets behov, mål og forslag til tiltak. Behovet for hjelpemidler må kunne leses ut av planen.

En mor som ser på sin lille baby som ligger på stellebordet (Foto: colourbox.com)