Andre ressurser om oppvekst, lek og læring

Tips til nyttige eksterne nettsteder.

aktivung.no

Nasjonal kompetansetjeneneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som overordnet målsetning å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt og lokalt til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, forskere – har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Gå til aktivung.no

frambu.no

Frambu er et kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger som samler, utvikler og sprer kunnskap til brukere, pårørende og fagmiljøer.

Gå til frambu.no

hjelpemiddeldatabasen.no

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører.

Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

naku.no

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har som hovedoppgave å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming. Nettsidens kunnskapsbank er en veiviser til aktuelt fagstoff.

Gå til naku.no

nova.no

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom.

NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Gå til nova.no

statped.no

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Nettsiden gir informasjon om tjenestene, ulike fagområder og læringsressurser.

Gå til statped.no

statped.no (God ASK)

For at barn skal lære å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) må de voksne også gjøre det. Språkmiljøet i barnehagen er viktig for barns utvikling. Statped har utviklet en læringsressurs for barnehagepersonell som arbeider med barn som har behov for ASK i alderen to til seks år.

Gå til læringsressursen på statped.no/godask

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Tips oss gjerne dersom du savner lenker til relevante nettsteder. Du kan også se ressurser på andre temaer.