Barn og unge

Image

Hjelpemidler kan støtte barns utvikling og gi opplevelse av mestring og deltakelse. Barn forandrer seg. Det må omgivelsene og hjelpemidlene også gjøre. Et barn med funksjonsnedsettelse utvikler seg ofte mer ujevnt enn andre barn. Oppfølging er derfor viktig, slik at hjelpemidlene kan støtte og fremme utviklingen. 

Barn og unge forandrer seg

Det må omgivelsene og hjelpemidlene også gjøre.

Babylivet Barnehagealder Skolealder 18 år og myndig

Tilrettelegging

Om tilrettelegging og hjelpemidler ved ulike funksjonsnedsettelser.

Bevegelse Hørsel Kognisjon Kommunikasjon (ASK) Syn Tolking Trening, stimulering og aktivisering