Liten gutt som holder i et leketøyratt (Foto: colourbox.com)

Barn kan begynne tidlig med elektrisk fremkomstmiddel

Morten Flatebø Barn og unge, Bevegelse, Publikasjon

Barn som ikke kan forflytte seg selvstendig, kan ha nytte av elektrisk fremkomstmiddel allerede på krypestadiet. Erfaring viser at det ofte er mulig å starte tidligere enn man skulle tro. Dette støttes av forskning på feltet.

Forskerne Roslyn Livingstone fra Sunny Hill Health Centre for Children, Vancouver, Canada og Ginny Paleg, Montgomery County Infants and Toddlers Program, Rockville, USA har foretatt en kritisk evaluering av forskningspublikasjoner om tidlig oppstart av elektriske fremkomstmidler til barn. Eksperter internasjonalt har bidratt med sine vurderinger, før forfatterne har sammenfattet anbefalinger i denne artikkelen.

Målet med studien var å støtte klinikerne i vurderinger av elektriske fremkomstmidler til barn i ulike aldre og funksjonsnivåer. Dette som et ledd i å bidra til kunnskapsbasert praksis i hjelpemiddelformidlingen.

Det å starte opp veldig tidlig med elektrisk rullestol, kan oppleves inngripende og vanskelig. Terskelen for å akseptere et slikt hjelpemiddel kan være høy for familiene dette gjelder, spesielt ettersom man ikke er vant med dette. Fagfolkene rundt påvirker i stor grad dette, utfra sin faglige kunnskap og hva som er vanlig i en slik prosess. Samtidig har hver familie sine preferanser som er viktig når det gjelder å starte tidlig med elektrisk rullestol.

Artikkelen konkluderer med at bruk av elektrisk fremkomstmiddel øker selvstendigheten, og generell utvikling hos unge barn som ikke er gående. Hos barn med ineffektiv forflytning, eller som mister muligheten til å gå, øker elektrisk fremkomstmiddel aktivitet og deltakelse. Uten effektiv, selvstendig forflytning er unge barn i fare for å utvikle en passiv avhengighetsatferd. Eldre barn står i fare for redusert deltakelse og isolasjon. Forflytning bør være enkelt, ikke krevende, og gi barn og voksne muligheten til å delta fullt ut i aldersadekvate og meningsfulle aktiviteter.

Alle barn som mangler effektiv selvstendig forflytning, bør vurderes for elektrisk fremkomstmiddel. Det er viktig at barna ikke ekskluderes på grunn av alder, nedsatt syn, tidlig utviklingsnivå, fysiske begrensninger, eller evnen til å benytte andre typer forflytning over korte avstander.

Artikkelen er oppsummert av fysioterapeut og rådgiver Knut Magne Ziegler-Olsen ved NAV Hjelpemiddelsentral Telemark.

Forskningsartikkelen er publisert i Developmental Medicine & Child Neurology, 2014, volume 56, Issue 5 (side 210-221). Hele artikkelen er gratis tilgjengelig på Wiley Online Library hvor den også kan lastes ned som pdf-fil.