Utsnitt av forsiden til "Spesialpedagogikk 3-17"

Auditive prosesseringsvansker og autismespekterforstyrrelser

Morten Flatebø Hørsel, Kognisjon, Oppvekst, lek og læring, Publikasjon

Auditive ferdigheter er grunnleggende for barns talespråklige utvikling. Auditive prosesseringsvansker kan være knyttet til andre typer vansker, som blant annet autismespekterforstyrrelser.

Ann Mette Rekkedal, dr.philos, seniorrådgiver/audiopedagog ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus og Charlotte Caspari, audiopedagog ved Linderud Audiopedagogiske senter beskriver forskning på feltet i artikkelen fra fagbladet Spesialpedagogikk nr. 03-2017 (utdanningsnytt.no).

Ved auditive prosesseringsvansker er prosessering og tolkning av signaler i det sentrale auditive nervesystemet svekket, noe som fører til vansker med å forstå auditiv informasjon. Forekomst av auditive prosesseringsvansker hos personer med autismespekterforstyrrelser er foreløpig ikke kjent. Behandling av auditiv informasjon er imidlertid en kritisk komponent for sosial kommunikasjon, som ofte er påvirket ved autismespekterforstyrrelser.

Artikkelforfatterne har erfaring med at hørselstekniske hjelpemidler som samtaleforsterkere kan forbedre kommunikasjonen for noen i denne gruppen. Hørselstekniske hjelpemidler som FM-mikrofon og FM-øremottakere den enkelte har på seg, kan bedre kommunikasjonsforholdene. Erfaringen er at slike hjelpemidler i liten grad benyttes for denne gruppen i Norge.

Artikkelen omhandler auditiv prosessering, forskning på auditiv funksjon hos personer med autismespekterforstyrrelser og effekt av hørselshjelpemidler.