En voksen peker på skjermen mens en liten jente som ligger på golvet følger med (Foto: askbanken.no)

ASKbanken – en idebank for symbolkommunikasjon

Morten Flatebø Kommunikasjon

For at barn skal lære å bruke ASK må de voksne også gjøre det! Videoene i ASKbanken har fokus på nettopp dette. ASKbanken inneholder små videosnutter som viser hvordan voksne kan bruke ASK i ulike hverdagssituasjoner for at barnet skal lære å bruke det.

ASK er fremmed og spesielt for folk flest, og mange synes det er vanskelig både å komme i gang og å komme videre. Dette resulterer i at det ligger mange ASK-hjelpemidler stuet bort i skuffer og skap rundt om i Norges land. ASKbanken består av små videosnutter som gir inspirasjon til å hente disse frem igjen, ta dem i bruk og ha det gøy. Tanken er “se og lær” med video.

I ASKbanken legges det stor vekt på at aktivitetene må oppleves som meningsfulle og kjekke! Videoene i ASKbanken inneholder et spontant språk i reelle situasjoner. Å ha det gøy er avgjørende for læring og utvikling.

Video

Barn lærer best av andre barn! Flere av videoene i ASKbanken viser hvordan man kan bruke barn med normal språkutvikling som ASK-modeller i lek og aktivitet. De har naturlig interesse, er nysgjerrige, uredde, og får ASK til å bli en naturlig del av kommunikasjonen. De fleste barn blir gode språkmodeller uten øving. Har du barna på lag får du inkludering på kjøpet!

Fantorangen, Perla, Peppa gris og andre tv-figurer har høy status hos mange. I ASKbanken brukes det kjente tv-figurer til å modellere ASK. Videoene gir ikke bare inspirasjon til lek, men kan også brukes som direkte videomodellering ved å se videoene sammen med barnet. For noen er det lettere og mer spennende å imitere Fantorangen enn barn og voksne rundt seg.

I ASKbanken er videoene delt inn i 3 ulike nivåer basert på modning og forståelse. Det finnes en egen kategori for “Kom i gang”. Her finner en videoer som viser hvordan en kan starte med symbolkommunikasjon på et enkelt nivå basert på barnets interesser.

Videoene i ASKbanken varer i cirka 2 minutter og har en kort og enkel beskrivelse. De er delt inn i kategoriene

  • rutine og hverdagssituasjoner
  • lek og aktivitet
  • fritid og interesser
  • bøker og spill
  • kropp og helse
  • struktur og oversikt
  • merkedager

Med søkefunksjon kan en søke opp videoer på ulike tema, kategorier, nivåer, og hjelpemidler.

Askrådet er ASKbankens egen videopodcast. Her gis det tips og råd, samt svar på spørsmål fra abonnentene. Abonnentene har også mulighet til å komme med tips og ønsker til innhold i de nye videoene som legges ut hver måned.

Tilgang til ASKbanken

Videoene i ASKbanken gir inspirasjon og opplæring til foreldre og fagpersoner. Videosnuttene egner seg også til bruk i veiledning, workshop, kurs og opplæring. ASKbanken er en abonnementstjeneste. Informasjon om abonnement finner du på nettstedet.

Gå til ASKbanken.