Illustrasjonen til ASK-veileder

ASK-veileder

Morten Flatebø Barn og unge, Kommunikasjon

For barn og unge som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er en god tilrettelegging av skolesituasjonen viktig for utvikling og læring. Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for skoler som har, eller skal få, elever som benytter ASK.

Veilederen gir råd om organisering av opplæringen, pedagogisk tilrettelegging, fysisk tilrettelegging, språkmiljø og psykososialt miljø i skolen.

Målet er at undervisningen tilpasses slik at barna får benyttet de kommunikasjonsformene og hjelpemidlene de trenger.

Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i hvor eleven befinner seg i språkutviklingen. I tillegg må den tilrettelegges avhengig av hvilken funksjon den alternative kommunikasjonen skal ha. Trenger eleven et uttrykksmiddel, et støttespråkmiddel eller et alternativt språk for å kommunisere?

Elever med behov for ASK er en del av et språkmiljø som i utgangspunktet er et talespråkmiljø. Veilederen gir råd om hvordan språkmiljøet kan integrere alternativ og supplerende kommunikasjon.

Gå til ASK-veilederen på sidene til Utdanningsdirektoratet.