Illustrasjon: arenaer

ASK – hvem gjør hva?

Morten Flatebø Kommunikasjon

De fleste tiltak innen “Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)” krever stor grad av tilpasning og tilrettelegging basert på individuelle behov. Statped har utviklet en veileder for ansatte som jobber med ASK i samarbeid med representanter fra Habiliteringstjenesten og NAV Hjelpemiddelsentral.

Veilederen kan være nyttig for foreldre og ansatte som har startet opp med ASK eller har behov for bistand fra andre instanser. Oversikt over hvem som kan gi rett hjelp til rett tid er viktig for språkutviklingen.

Det er ofte nødvendig at barn, unge og voksne med behov for ASK får god oppfølging av personal på tvers av ulike sektorer. Dette kan oppleves forvirrende for ASK-brukere, ansatte og foreldre.

Barn og voksne som har behov for ASK har rett på en god og strukturert opplæring. Kommunene/fylkeskommunene skal sørge for å fylle kommunikasjonsløsningen med pedagogisk innhold som er tilrettelagt den enkelte brukerens evner og forutsetninger.

Veilederen håper å kunne øke kompetansen i kommunene, fylkeskommuner, barnehager og skoler. Den vil også bidra til at ASK-brukere kan få en bedre tilpasset barnehage- og skolehverdag.

Les mer om hvem som gjør hva på ASK-området (statped.no).