Ingressbilde til appen Speak

Speak!

Hilde Fresjarå App, Syn (app)

Speak! er en app for Android som gjenkjenner tekst og objekter som du tar bilde av. Appen leser opp teksten, og du kan eksportere den til andre apper.

Ingressbilde til appen Super Lidar

Super Lidar

Hilde Fresjarå App, Syn (app)

Appen Super Lidar er laget for blinde og svaksynte. Ved å bruke kameraet på telefonen eller nettbrettet kan appen fortelle brukeren om det er mennesker i nærheten, avstand til dem og om de bruker munnbind. Appen kan også gjenkjenne objekter.

Ingressbilde til appen Visor

Visor

Hilde Fresjarå App, Syn (app)

Appen Visor bruker kameraet på nettbrettet eller smarttelefonen for å gjøre enheten om til en elektronisk lupe for personer med synsvansker. Bildet som hentes inn via kameraet på nettbrettet eller smarttelefonen forstørres, og tydeliggjøres ved å endre zoomnivå, fargevisning og kontrast.

Ingressbilde til appen YouDescribe

YouDescribe

Hilde Fresjarå App, Syn (app)

YouDescribe er app som finner og spiller av videoer med synstolking på YouTube. Via nettstedet youdescribe.org kan du selv legge inn dine egne synstolkinger.

Ingressbilde til appen Sunbapp

Sunbapp

Hilde Fresjarå App, Barn og unge (app)

Sunbapp er et læringsspill for barn og unge som har pådratt seg en ryggmargsskade eller hjerneskade.

Ingressbilde til appen Scan How 2

Scan How 2

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

Appen Scan How 2 benytter tekst, bilder, video, lyd og farger til å skreddersy veiledninger (workflows) til alle typer oppgaver. Disse veiledningene kan aktiviseres ved å scanne en vedlagt QR-kode.

Ingressbilde til appen Keeble

Keeble

Hilde Fresjarå App, Barn og unge (app), Bevegelse (app)

Keeble er et alternativt skjermtastatur med norsk prediksjon, og er laget spesielt med tanke på barn, og på de som betjener iPad eller iPhone med en eller flere brytere.

Ingressbilde til appen Jeg kan

Jeg kan! Læringsmappen

Hilde Fresjarå App

Appen “Jeg kan!” er utviklet for å systematisere og dokumentere elevens kunnskaper knyttet til arbeid og hverdagsliv.

Ingressbilde til appen Jodacare

Jodacare

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

Jodacare er en digital kontaktbok som bidrar til å styrke samhandling mellom pårørende og hjelpere i tilfeller der bruker ikke selv har forutsetning for å delta aktivt.

Ingressbilde til appen Mine sirkler

Mine sirkler

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

Appen “Mine sirkler” er sosiale atferdskart som gir struktur og oversikt for personer i autismespekteret.