Bil fra NAV

Morten Flatebø Bil og spesialutstyr

Lurer du på hva som skjer etter at NAV har gjort et vedtak om bil? Vurderer du å søke om kassebil selv, kjenner du noen som skal søke eller jobber du i kommunen og skal hjelpe noen med å søke om bil, kan det være nyttig å ta en titt på denne videoen.

En voksen peker på skjermen mens en liten jente som ligger på golvet følger med (Foto: askbanken.no)

ASKbanken – en idebank for symbolkommunikasjon

Morten Flatebø Kommunikasjon

For at barn skal lære å bruke ASK må de voksne også gjøre det! Videoene i ASKbanken har fokus på nettopp dette. ASKbanken inneholder små videosnutter som viser hvordan voksne kan bruke ASK i ulike hverdagssituasjoner for at barnet skal lære å bruke det.

Illustrasjonsbilde for versjon 15 av iOS og iPadOS

Nye muligheter for tilrettelegging av iPad og iPhone i versjon 15

Morten Flatebø Betjening, Syn, Teknologi

Tradisjonen tro presenterer Apple nye muligheter i sine nettbrett og smarttelefoner når skogen har fått høstfarger. Artikkelen tar opp endringer som kan ha betydning for personer som har problemer med å bruke enhetene på vanlig måte og som derfor trenger tilrettelegging av brukergrensesnittet for å bli en effektiv bruker av nettbrettet eller smarttelefonen.

Gutt som sitter ved et bord og holder en mikrofon (Foto: colourbox.com)

Økt medbestemmelse ved bruk av lydbasert app

Morten Flatebø Hørsel

Artikkelen beskriver erfaringene og progresjonen i bruk av appen Voice synth og høysensitiv mikrofon for å øke medbestemmelse og selvstendighet hos et barn med multifunksjonshemming og medfødt døvblindhet. Det kom også frem et uventet resultat ved bruk av appen.

Eldre dame med grått hår som bruker lupe for å lese en tekst (Foto: colourbox.com)

Tre vanlige synshjelpemidler

Morten Flatebø Syn

Personer som opplever at synet svikter kan ha god nytte av hjelpemidler. Daisy-spiller, lupe og lese-TV er enkle hjelpemidler for å løse praktiske oppgaver i hverdagen, og det er enkelt å komme i gang og bruke dem.

Deler av forsiden til heftet om tilgjengelige boliger av Norges Handikapforbund

Tilgjengelige boliger

Morten Flatebø Bolig og bygninger

Norges Handikapforbund har oppdatert heftet “Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger”. I heftet finner du gjeldende regelverk, tips til gode løsninger og finansieringsmuligheter.

Eldre mann med mørke briller som sitter på en benk i parken (Foto: colourbox.com)

Kombinerte syns- og hørselstap – når den ene sansen ikke kan kompensere for den andre

Morten Flatebø Hørsel, Syn

Kombinerte syns- og hørselstap begrenser muligheten for å bruke synet til å kompensere for et hørselstap og bruke hørselen til å kompensere for et synstap. Det kan føre til begrensninger for deltakelse i nærmiljø og samfunn. Forutsetningene for å kommunisere med omgivelsene og mulighetene til å skaffe seg informasjon påvirkes, og det kan skape vansker med å forflytte seg både inne og ute. Dette er en energikrevende tilværelse som kan oppleves stykkevis og delt.

Mann i rullestol viser en annen mann på huk noe på et nettbrett (Foto: colourbox.com)

ALS og kommunikasjonsvansker

Morten Flatebø Kommunikasjon

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sjelden og dramatisk diagnose. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil en person med ALS trenge hjelp fra et tverrfaglig team. Siden talevansker er en del av sykdommen, trenger de fleste personer med ALS et kommunikasjonshjelpemiddel.