Hender på tastatur

Skrivetolk+

Morten Flatebø Tolking

Skrivetolk+ er et autokorrekturverktøy for skrivetolker utviklet av tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland.

Måltaking for rullestol

Morten Flatebø Bevegelse, Rullestol, Verktøy

Trondheim kommune har i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag laget en film på cirka tre minutter som viser hvordan du tar riktige mål for å finne egnet rullestol.

Illustrasjon: Tverrfaglig team med ulike personer (Illustratør: Rune J. Andersson)

Teambasert kartleggingsprofil

Morten Flatebø Verktøy

Teambasert kartleggingsprofil (TK-profil) er et kartleggingsredskap som benyttes for å kvalitetssikre arbeidet rundt brukere med store og sammensatte funksjonshemminger, når mange forskjellige aktører er involvert.