Smarthus

Morten Flatebø Bolig og bygninger

Smarthus er en samlebetegnelse for bruk av teknologi i boligen, og brukes ofte om ulike styringssystemer for lys, varme og ventilasjon. I tillegg kan slik som strømforbruk, persienner, dører, vinduer, garasjeport, …

Universell utforming av bolig

Morten Flatebø Bolig og bygninger

Den universelt utformede boligen skal være funksjonell for alle – både ved nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne, nedsatt syn eller hørsel eller ved astma og allergi. Den universelt utformede boligen kan …

Prosjekt spiserobot

Morten Flatebø Bevegelse, Teknologi, Verktøy

Bruk av spiserobot krever stor grad av individuell tilrettelegging og må være basert på en god utredning. Center for frihetsteknologi i Aarhus i Danmark har vurdert forutsetninger for, og resultater …

Velferdsteknologi – kognitiv støtte

Eva Teigstad Kognisjon, Teknologi

Foredraget handler om forholdet mellom begrepene “velferdsteknologi”, “hjelpemidler” og “allmennteknologi” opp mot Lov om folketrygd og viser hvordan arbeidsprosessen ved hjelpemiddelformidling er gyldig for alle disse begrepene. Foreleser: Lise Fjeldvik, …

Stresskartlegging – kognitiv støtte

Eva Teigstad Kognisjon, Verktøy

Et foredrag om stresskartlegging, usynlige vansker, sosiale og organisatoriske vansker og reaksjoner på stress. Kartlegging av faktorer som tap av kontroll og oversikt, sosiale vansker og misforståelser, hypersensitivitet samt bruk av hjelpemidler.