Kvinne som snakker i fasttelefon (foto: colourbox.com)

For de som mister analog telefonlinje

Morten Flatebø Hørsel

Analoge telefonlinjer blir gradvis faset ut av Telenor over hele landet. For de som har en telefon som er egnet for hørselshemmede, kan alternativet være å få analog telefonlinje via bredbånd. Om en ikke har behov for bredbånd, blir det en kostbar løsning.

Mann i rullestol - før og etter tilpassing av sittestilling

Posisjonering i sittende

Morten Flatebø Barn og unge, Bevegelse, Posisjonering, Rullestol

Sittestilling i rullestol påvirkes av mange faktorer. Noen av disse er visuelle og lette å se, mens andre er mer skjulte og krever grundigere kartlegging og undersøkelse for å avdekkes. Felles for alle brukersaker er at en grundig kartlegging vil gi oss viktig informasjon, slik at vi kan tilpasse sittestillingen best mulig for den enkelte.

Smilende elever med læreren bak (foto: colourbox.com)

Høyttalere med mikrofoner gir bedre lytteforhold for alle i skolen

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Barn og unge, Hørsel

Bruk av lydutjevningsanlegg (høyttalere med mikrofoner) forsterker talen til læreren og medelever og gjør det lettere å få med seg det de sier. Barn har behov for bedre lytteforhold enn voksne, også de som hører normalt. Hørselsorganet og evnen til å høre i støy utvikles i løpet av tenårene. Med bakgrunnsstøy blir det ekstra krevende for barn å oppfatte det som blir sagt.

Ikon: e-læringskurs

Nye hørselskurs

Morten Flatebø Hørsel, Kurs

E-læringskurset “Grunnkurs hørsel” er oppdatert og delt i to separate kurs. Den generelle delen om hørsel er tatt ut og har blitt et eget kurs.

Stopp trykksår-dagen 2021

Morten Flatebø Bevegelse, Posisjonering, Trykksår

Den tredje torsdagen i november arrangerer EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) den årlige internasjonale Stopp trykksår-dagen. Fagpersoner ved NAV Hjelpemiddelsentral har siden fjorårets markering publisert filmer og fagstoff som setter fokus på forebygging av trykksår, inkludert hjelpemidler med trykksårforebyggende egenskaper. Målet har vært å belyse omfanget, problematikken og utfordringene tilknyttet trykksår.