Rød grind på en eng

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Hefte, Kognisjon

Et veiledningshefte for ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende.

Heftet «Arbeidssøkere med Asperger syndrom» har som mål å

 • øke kunnskapen om utfordringer mennesker med Asperger syndrom kan ha i arbeidslivet
 • beskrive gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning
 • gi tips om tilrettelegging og hjelpemidler
 • beskrive viktige samarbeidspartnere og deres betydning i prosessen fram mot arbeidsdeltakelse

“Det er nesten umulig å vite hva man vil,
når man står utenfor arbeidslivet og aldri har vært i arbeidslivet.
Det er som å svare på hvilken mat man liker best
av alt det man aldri har smakt på.”
(Mann, 37 år)

Dette sitatet er ett av flere sitater i heftet som første gang ble utgitt i 2010. I denne utgaven er det mer informasjon om aktuelle hjelpemidler og oppdatert informasjon om tiltaksordningene til NAV. I tillegg har heftet fått nytt utseende lik de øvrige to heftene i serien om arbeidsinkludering av personer med nevropsykiatriske diagnoser:

Arbeidsgruppen som har laget heftet har bestått av:

 • Anna Barlund, NAV Arbeidsrådgivning Øst-Viken
 • Cathrine Ulstrup Tønnessen, NAV Arbeidsrådgivning Øst-Viken
 • Christine Misje Moen, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo
 • Elin Svendsen, NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag
 • Heidi Gullerud Olsen, NAV Arbeidsrådgivning Vest-Viken
 • Helene Ugelstad, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
 • Michael B. Lensing, Oslo Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)

Last ned heftet «Arbeidssøkere med Asperger syndrom»