Trebru med rekkverk over en liten elv til en grønn eng med trær (Foto: colourbox.com)

Arbeidssøkere med ADHD

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Hefte, Kognisjon

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD.

Målgruppene for heftet er ansatte i NAV, fagpersoner, brukere og deres pårørende.

Heftet har som mål å:

 • øke kunnskapen om utfordringer mennesker med ADHD kan ha i arbeidslivet
 • beskrive gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning
 • gi tips om tilrettelegging og hjelpemidler
 • beskrive viktige samarbeidspartnere og deres betydning i prosessen fram mot arbeidsdeltakelse

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD” ble først utgitt i 2018 og er ett av tre veiledningshefter i en serie om arbeidsinkludering av personer med nevropsykiatriske diagnoser. De øvrige to veiledningsheftene kan du lese mer om og laste ned her:

I denne andre utgaven av heftet har vi oppdatert informasjonen om tiltaksordningene til NAV. Videre har vi beskrevet mer av samhandlingen mellom NAV og bruker på digitale plattformer.

Arbeidsgruppen som har laget heftet har bestått av:

 • Anna Barlund, NAV Arbeidsrådgivning Øst-Viken
 • Cathrine Ulstrup Tønnessen, NAV Arbeidsrådgivning Øst-Viken
 • Christine Misje Moen, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo
 • Elin Svendsen, NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag
 • Heidi Gullerud Olsen, NAV Arbeidsrådgivning Vest-Viken
 • Helene Ugelstad, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
 • Michael B. Lensing, Oslo Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)

Last ned veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD”.