Kort trebru med rekkverk over en liten elv til en grønn eng med trær (Foto: colourbox.com)

Arbeidssøkere med ADHD

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Kognisjon

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD.

Heftet er hovedsakelig skrevet til veiledere på NAV-kontoret, men kan også være nyttig for tilretteleggere, jobbspesialister, arbeidsgivere og andre som møter arbeidssøkere med ADHD.

Det er stor forskjell på personer med ADHD og deres erfaringer med arbeidslivet. Noen kommer i arbeid på egen hånd, mens andre kan møte utfordringer med å komme i arbeid eller med å stå i arbeid over tid. Riktig tilrettelegging kan for mange med ADHD være en forutsetning for yrkesdeltakelse over tid.

«Det positive med ADHD
er at når jeg virkelig får noe til og brenner for noe,

gjør jeg dobbel innsats og er veldig effektiv.»
Kvinne, 39 år

Mangelfull kunnskap om ADHD kan skape unødvendige misforståelser og nederlag. Individuell avklaring, oppfølging og tilrettelegging kan bidra til å øke arbeidsevnen og muliggjøre arbeidsdeltakelse. Det er dokumentert at personer med ADHD som har behov for og har fått tilpasset tilrettelegging fra omgivelsene fungerer godt i arbeidslivet.

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD” er hefte nummer to i en serie på tre hefter om arbeidsinkludering av personer med nevropsykiatriske diagnoser. Det første heftet het “Arbeidssøkere med Asperger syndrom” og er også tilgjengelig i Kunnskapsbanken. Det siste heftet vil hete “Arbeidssøkere med Tourette syndrom” og skal etter planen bli ferdig i 2019.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet heftet har bestått av:

  • NAV Arbeidsrådgivning Akershus ved Anna Barlund og Cathrine Ulstrup Tønnessen
  • NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag avd. Trondheim ved Elin Svendsen
  • NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus ved Christine Misje Moen
  • Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved Helene Ugelstad
  • Oslo Universitetssykehus, NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved Michael B. Lensing
Last ned heftet “Arbeidssøkere med ADHD”