Tilrettelegge høyere utdanning ved ervervet hjerneskade

Praktisk informasjon og råd om tilrettelegging for deg som har kognitive utfordringer etter en ervervet hjerneskade/hodeskade. 

Gå direkte til

Hvordan kan jeg lykkes med studiene?

I høyere utdanning er det forventet at studentene tar ansvar for egen læring. Du må ha en plan for hvordan du bruker tiden din, slik at du får med deg forelesninger, får tid til å komme gjennom pensum og levere oppgaver i tide.

Før du starter utdanningen må du tenke gjennom hvordan hjerneskaden kan påvirke studiehverdagen din, og hvilke behov du vil ha for tilrettelegging. Har du utfordringer med for eksempel struktur, planlegging, hukommelse, oppmerksomhet, mentalt tempo, tretthet (fatigue) og innlæringsevne kan studier oppleves som utfordrende. Sensitivitet for lys og lyd kan også påvirke studiehverdagen.

Hva motiverer meg?

Det vil være nyttig for deg å tenke over motivasjonen for å studere.

Tenk over

 • Hvorfor ønsker jeg å lære dette? 
 • Hvilke kunnskaper er det jeg ønsker å tilegne meg? 
 • Hvorfor er dette viktig for meg? 
 • Hva skal jeg bruke det jeg lærer til senere? 
Illustrasjon: Tankeboble med spørsmålstegn

Å velge studie og yrke 

Ta utgangspunkt i dine interesser, ressurser og begrensninger. Skolegang er en forberedelse til arbeidslivet, det er derfor viktig å vurdere hvilke yrker som kan være egnet for deg. Utdanning.no kan blant annet gi deg informasjon om ulike yrker.

Å ha kunnskap om arbeidsmarkedet og hvilke yrker det er behov for bør være med i vurderingen. Se på hvilke ferdigheter, forventninger og krav som stilles i jobber du utdanner deg til og vurder de opp mot dine forutsetninger og mulighetene for tilrettelegging.

Tenk over

 • Hvor realistisk er yrkesmålet? 
 • Hva er planen min for å oppnå målet? 
 • Trenger jeg veiledning og hjelp til prosessen?
Illustrasjon: Tankeboble med spørsmålstegn

Støttespillere

Trenger du mer informasjon, hjelp eller veiledning til å velge utdanning? Rådgiver på skolen, lærere, studieveiledere, rådgivere i NAV eller fagpersoner i helsevesenet er noen som kan bistå deg. De har ansvar for å veilede deg videre hvis de ikke kan svare på dine spørsmål. Du kan selv kontakte aktuelt studiested eller andre fagpersoner du føler deg trygg på.

NAV Hjelpemiddelsentral har kompetanse på ulike funksjonsvansker, tilrettelegging og hjelpemidler for utdanning og arbeid. Her kan du få tilbud om arbeidsrettet veiledning, karriereveiledning, råd og veiledning om tilrettelegging, strategier og aktuelle hjelpemidler. Kontaktinformasjon til NAV Hjelpemiddelsentral.

Ta kontakt med studiested eller ergoterapitjenesten i kommunen der studiestedet er, hvis du har behov for oppfølging fra NAV Hjelpemiddelsentral, eller i søknadsprosessen. De kan hjelpe til med å kartlegge dine behov og å søke om aktuelle hjelpemidler. Studenter kan også ta direkte kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral for å få råd og veiledning om tilrettelegging og prosessen rundt dette.

Fylkeskommunen har i samarbeid med NAV, karrieresentre som også kan bistå deg.

Tenk over

 • Er utdanning og yrkesvalg realistisk med tanke på dine helsemessige utfordringer?
 • Hvordan vil de kognitive vanskene gjøre seg gjeldende under studiene?
 • Hva kan bli særskilte utfordringer for deg som student? 
 • Hva trenger du av tilrettelegging og oppfølging?
Illustrasjon: Tankeboble med spørsmålstegn

Hva bør du tenke gjennom før studiestart?

Å bli student kan bety store endringer, som å flytte, bo alene for første gang og få nye mennesker rundt seg. Har du familie som skal ivaretas i tillegg til studier, vil dette også påvirke hverdagen din. Det kan være lurt å tenke gjennom hvordan du vil mestre disse endringene samtidig som du skal begynne å studere.

Tenk over

 • Hvordan vil studier påvirke hverdagen din?
 • Hvordan gjennomføres studiet; digitalt, fysisk oppmøte, samlinger og praksisperioder?
 • Trenger jeg tilrettelegging og hjelpemidler for å gjennomføre studiet?
 • Hvilken hjelp vil jeg ha behov for utenfor studiestedet; egen bolig, transport, lekser/oppgaver og økonomi?
 • Må jeg ha nye samarbeidspartnere i kommunehelsetjeneste, NAV-kontor og fastlege for å håndtere egen helse? 
Illustrasjon: Tankeboble med spørsmålstegn

Tilrettelegging og hjelp på studiestedet

Har du behov for tilrettelegging av studiesituasjonen eller av fysiske forhold, må du melde fra til studiestedet i god tid før du begynner. Du bør starte prosessen så tidlig som mulig, men det er mulig å få hjelp også underveis i studiet.

Generelle råd om tilrettelegging

 • Alle studiesteder har en kontaktperson/tilretteleggingstjeneste for personer med nedsatt funksjonsevne. De vil kunne svare på hva studiestedet kan hjelpe deg med, hvordan de kan hjelpe og hvor mye de kan hjelpe. Informasjon om dette finner du på studiestedets hjemmeside. Dette kan for eksempel være fast leseplass, reservert parkering og tilrettelagt eksamen.
 • De største studiestedene har ofte egne helsetjenester for studenter. Se på nettsiden til ditt studiested.
 • NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket studiestedet ligger bør kontaktes ved behov for karriereveiledning, veiledning om tilrettelegging og informasjon om aktuelle strategier og hjelpemidler. Mer informasjon om rettigheter og lovverk på temasidene om arbeid og høyere utdanning.
 • Det finnes digitale hjelpemidler som kan bidra til hensiktsmessig studieteknikk, som for eksempel diktafon, smartpenn, elektronisk kalender, tidshjelpemidler og apper for notering og bearbeiding av fagstoff. Se mer informasjon på våre nettsteder eller ved å kontakte NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Tidligere tilretteleggingstiltak i grunn- eller videregående skole kan være et godt utgangspunkt for å avklare behovet for tilrettelegging ved høyere utdanning.

Støtteordninger til studenter

 • Studiestedet skal, så langt det er mulig og rimelig, legge til rette studiet for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles. (Universitets- og høgskoleloven § 4-3, femte ledd)
 • Studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få et ekstrastipend fra Lånekassen.
 • I noen tilfeller kan NAV gi støtte til utdanning, ta kontakt med ditt NAV-kontor for mer informasjon.
 • Tar du utdanning som et tiltak via NAV-kontoret? Det kan åpne for noen flere tilretteleggingsmuligheter. Snakk med din NAV-veileder eller med rådgiver på NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Noen kan ha nytte av mentor og fadderordning. Kontakt studiestedet eller NAV for mer informasjon om ordningene. 

Kilde

Innholdet ovenfor er hentet fra heftet “I arbeid og høyere utdanning med kognitive vansker“.

To personer på hver sin arbeidsplass. Den ene arbeidsplassen er ryddig, den andre rotete. Illustrasjon av Ragna Misvær Grønstad