Tilrettelegge arbeid ved ervervet hjerneskade

Praktisk informasjon og råd om tilrettelegging for deg som har kognitive utfordringer etter en ervervet hjerneskade/hodeskade.

Gå direkte til

Det er mange med kognitive vansker som er i arbeid. Et godt samarbeid med arbeidsgiver og kolleger er viktig for å mestre arbeidsoppgaver og avklare forventninger. Trenger du andre støttespillere kan du snakke med fastlege, fagpersoner i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og rådgiver på NAV kontoret og på NAV Hjelpemiddelsentral.

Troen på egen arbeidsprestasjon

Å kunne bidra i arbeidslivet er viktig for mange. Noen vil ha variasjon og stadig nye utfordringer, andre trives med forutsigbare oppgaver. Noen vil jobbe alene og andre trives best når de jobber sammen med andre.

En ervervet hjerneskade kan påvirke deg på mange måter. Det er derfor viktig å reflektere over dine ressurser og begrensninger, ønsker og behov for hva du vil og kan gjøre.

Tenk over

 • Hva er mitt ønske og motivasjon for å jobbe?
 • Hva kan jeg bidra med på arbeidsplassen?
 • Hva er mine forventninger til arbeidsstedet?

Valg av arbeidssted og arbeidsoppgaver

Tilbake til tidligere jobb

Det er viktig å føle at arbeidet har en verdi, at du er motivert og mestrer det du gjør. Det er mange som kommer tilbake til tidligere jobb etter en rehabiliteringsperiode. Det kan være nødvendig å bruke tid på denne prosessen.

Arbeidsgiver og fagpersoner i NAV og helsevesenet er viktige samarbeidspartnere. De kan bistå med veiledning og hjelp slik at arbeidsoppgaver blir tilpasset deg og du får nødvendig tilrettelegging. Gradert arbeidstid i en periode kan være én måte å tilrettelegge på.

Tenk over

 • Kan jeg gjøre de samme arbeidsoppgavene som tidligere?
 • Trenger jeg lengre tid på å gjennomføre oppgaver?
 • Har jeg energi og kapasitet til å jobbe like mye og like lange dager (kveld/natt) som før?

Søke ny jobb?

For å kunne ta gode valg er det viktig å ha kjennskap til arbeidssted og arbeidsoppgaver, egne ressurser og begrensninger. Er du student kan rådgivere på studiestedet være med på å gi gode råd og veiledning. Ditt NAV-kontor eller rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral, som har kompetanse om kognitive utfordringer og tilrettelegging, kan være gode støttespillere på veien til arbeid.

Tenk over

 • Hvilke arbeidsoppgaver passer mine egenskaper, kvalifikasjoner og interesser?
 • Hvilke arbeidsoppgaver har jeg hatt tidligere; hva likte jeg best og er det noe jeg kunne tenke meg å jobbe med igjen? (sommerjobb, tidligere arbeidsoppgaver, interesser osv.)
 • Hva tenker jeg er mine arbeidsoppgaver i en fremtidig jobb?
  • jobbe ute eller inne
  • jobbe i team eller alene, mange kollegaer eller ingen
  • støy og aktivitet rundt meg eller rolig
  • være i bevegelse eller sitte stille

Lærling

Som lærling utdanner du deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. Skal du søke om læreplass kan du få veiledning og hjelp av rådgiver på din videregående skole og ved Fagopplæringskontoret i ditt fylke. Det er opp til hver enkelt bedrift å bestemme hvordan de rekrutterer lærlinger, om du skal sende en søknad, komme på intervju eller om de vil ha en telefonsamtale.

Arbeidsgiver, fagpersoner i NAV og helsevesenet, og Fagopplæringskontoret er viktige samarbeidspartnere for at læretiden skal bli best mulig. De kan bistå med veiledning og hjelp slik at arbeidsoppgaver blir tilpasset deg og du får nødvendig tilrettelegging og oppfølging.

Tenk over

 • Hvor ønsker jeg å jobbe og trenger jeg hjelp til å finne en læreplass?
 • Hvordan kan jeg forberede meg til møte med arbeidsgiver?
 • Hvilken tilrettelegging har jeg behov for i læretiden?

Rutiner og vaner

Daglige rutiner og vaner er med på å skape forutsigbarhet og oversikt. Dette er spesielt viktig for deg med kognitive vansker. Gode vaner og rutiner gjelder ikke bare på arbeidsstedet, men også før jobb, underveis til jobb, etter arbeidstid og på fritiden.

Tenk over

 • Hvor lang tid trenger jeg til å gjennomføre aktivitetene mine; morgenrutiner, transport, reise til og fra jobb, husarbeid, arbeidsoppgaver, lunsj og fritidsaktiviteter?
 • Hvordan vil jeg beskrive en typisk arbeidsdag fra jeg kommer på jobb til jeg drar?
 • Hvor mye hvile og pauser trenger jeg i løpet av en dag?

Mange vil, etter en ervervet hjerneskade, oppleve økt trettbarhet (fatique) i varierende grad. Arbeid og aktivitetsnivå må tilpasses etter dette. For noen vil dette vare livet ut, mens andre kan oppleve bedring eller at det varierer. De fleste vil oppleve å bli sliten når man starter i jobb igjen.

Det kan derfor være nyttig å prøve ut hvor mye du kan jobbe. Å starte forsiktig er fornuftig. Du må ta hensyn til at dine krefter skal dekke behovet for å være til stede og ha energi til å ivareta hverdagslivet og nærpersoner (ektefelle/samboer, barn ol.). Strekker ikke tiden eller kreftene til, må du vurdere om du skal redusere arbeidstid/arbeidsoppgaver eller andre aktiviteter på fritiden.

Informasjon og kommunikasjon

Arbeidsgiver har behov for å vite om dine begrensinger, på lik linje med dine ressurser for å kunne tilrettelegge slik at du skal kunne gjøre jobben din, sikre felles forståelse og forventninger.

Tenk over

 • Hva ønsker jeg å informere arbeidsgiver og kollegaer om, og hva er viktig og nødvendig å informere om?
 • Hvem skal jeg informere på arbeidsstedet. Skal jeg gjøre det selv eller sammen med andre, arbeidsgiver, kollega, nærperson og fagperson?
 • Hvordan håndterer jeg spørsmål fra kollegaer om mine utfordringer?
 • Hva gjør jeg om problemer oppstår underveis? Har jeg noen jeg kan kontakte for å få hjelp?

Kollegastøtte

Det kan være nyttig å ha en fast person på arbeidsplassen som du kan snakke med når du trenger det. Det er best å ha en person du er trygg på, en som viser forståelse og som ønsker å bidra. Det er viktig å avklare roller og forventninger, lage en plan for samarbeid, ha klar arbeidsfordeling og faste møtetidspunkt.

Mentor kan være et alternativ som tiltak. Dette er et tiltak hvor en kollega får økonomisk kompensasjon for å veilede deg i arbeidet.

Tenk over

 • Hvem kan være en støtteperson på jobben?
 • Er forventninger, avklaringer og møtetidspunkt avklart?
 • Hva gjør jeg hvis noe oppstår som jeg trenger å snakke om og eventuelt få hjelp til på arbeidsplassen?

Tilrettelegging i arbeid

Tilrettelegging er individuelt og må tilpasses deg og dine behov. Samtidig må arbeidsgiver ha mulighet til å imøtekomme dine behov. Samarbeid og dialog mellom deg og arbeidsgiver er det beste utgangspunktet for å oppnå god inkludering på et arbeidssted.

Tenk over

 • Kan jeg gjennomføre alle mine tidligere arbeidsoppgaver?
 • Hvilke behov for tilrettelegging har jeg for å kunne utføre mine arbeidsoppgaver?
 • Hvordan er min arbeidskapasitet gjennom en uke? Jobbe hel dag, halv dag, eller mindre?
 • Jobber jeg best på formiddag, ettermiddag, kveld eller natt?
 • Bør jeg ha en hviledag mellom arbeidsdager eller fleksibel arbeidstid?
 • Hvor ofte må jeg ta pauser?
 • Har jeg behov for at arbeidsoppgaver og informasjon er skriftlig, er det bra å bruke sjekklister, alarmer, e-post/chat til beskjeder.
 • Trenger jeg tilrettelegging for lys- og/eller lydømfintlighet eller tinnitus?

Kilde

Innholdet ovenfor er hentet fra heftet “I arbeid og høyere utdanning med kognitive vansker“.

To personer på hver sin arbeidsplass. Den ene arbeidsplassen er ryddig, den andre rotete. Illustrasjon av Ragna Misvær Grønstad