Rekruttere medarbeidere med funksjonsnedsettelser

I følge arbeidskraftundersøkelsen til SSB er kun 40% av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid. Det er politisk enighet om å arbeide for at flere personer med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid og kan arbeide så mye og så lenge som mulig. 

Mange arbeidsgivere ønsker å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller tilretteleggingsbehov. De ønsker å ta et samfunnsansvar og bidra i inkluderingsdugnaden.  

Å inkludere mennesker som står utenfor kan i seg selv være motiverende for virksomheten. Virksomheter som arbeider med inkludering, styrker dessuten evnen til å legge til rette og ta vare på alle sine ansatte. Les om hvordan du kan tilby jobb til en som trenger tilrettelegging

Bedrifter som ønsker å inkludere, kan få rekrutteringsbistand fra NAV. Arbeidsgiver kan ta direkte kontakt med NAVs markeds- og rekrutteringskontakter som kan vurdere bedriftens kompetansebehov opp mot aktuelle kandidater. 

Ved å bruke NAVs digitale portal for stillingsannonser, og her synliggjøre at man er åpne for å ta inn kandidater med tilretteleggingsbehov vil man kunne treffe denne gruppen, og kunne fange opp flere aktuelle og interessante kandidater.

Tilrettelegging i fagopplæring og læreløp

Fagbrev og/eller dokumenterbar fagkompetanse er en inngangsport i mange yrker, og man ser at de med fullført fagskole får og står lengre i jobb enn de uten. Mange unge med funksjonsnedsettelser opplever det som krevende å fullføre fagopplæringsløp som lærling, med de krav og forventninger som stilles. 

Skoleverket har et viktig ansvar og er pålagt å tilpasse opplæringen til de elever som trenger dette. I opplæringsloven § 1-3 står det at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningen hos den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten. 

Tilpasset opplæring gjelder også for å gjennomføre læreløpet. Samarbeidet mellom skole, lærebedrift, opplæringskontorene og NAV Hjelpemiddelsentral kan i mange tilfeller åpne muligheter for å legge til rette for et tilpasset læreløp. Da vil lærlingen eller lærekandidaten få tilrettelagt fagopplæringen i lærebedriften samt at man kan vurdere aktuelle hjelpemidler eller tilpasninger som er nødvendig for at han eller hun kan mestre oppgavene og oppnå læringsmålene.

Som arbeidsgiver og lærebedrift kan man være bevisst på at det finnes muligheter for å gjennomføre et mer tilpasset løp som lærekandidat. Det kan føre til et kompetansebevis, som også er en dokumenterbar fagkompetanse som gir jobbmuligheter.