Stine (15) er blind og går i 10. klasse

Stine ønsker å være mest mulig selvstendig. Hun er avhengig av at pensum er tilgjengelig i punktskrift og lyd. Neste år starter hun på utdanningsprogrammet studiespesialisering. Ungdomsskolen og den videregående skolen har allerede et samarbeid for å få til en best mulig start på ny skole for Stine.

Beskrivelse av situasjonen

Stine er blind og går i 10. klasse på ungdomsskolen. Hun er en glad og sosial jente som liker å lære nye ting. Stine følger pensum hovedsakelig gjennom punktskrift, e-bøker og lydbøker. I tillegg til ordinær undervisning får hun ekstra støtte til bruk av skjermleser.

Stine liker å jobbe med gruppeoppgaver slik at hun får muligheten til å reflektere og diskutere pensum med medelever i klassen. I klasserommet benytter hun seg av PC, skjermleser og leselist. Helt siden barneskolen har Stine benyttet leselist, og dette er til stadig større hjelp i læresituasjonen. På ungdomsskolen orienterer Stine seg trygt frem ved bruk av mobilitetsstokk.

Illustrasjon: jente med kort, brunt hår og grønn genser

Tiltak og løsninger

Kontaktlærer og spesialpedagogen på ungdomsskolen til Stine har hatt tett kontakt med PPT. Statped har også vært med i ansvarsgruppemøtene sammen med de foresatte.

Høsten i 9. klasse ble det laget en plan for overgangen til videregående i samarbeid med PPT og Statped. Sammen med Stine kom ansvarsgruppemøtet frem til at det var best å gjennomføre videregående over 4 år. For Stine var det den videregående skolen som var nærmest hennes hjem som var aktuell. Spesialpedagogen til Stine opprettet derfor tidlig kontakt med spesialpedagogen og rådgiveren ved den videregående skolen og Stine fikk komme på besøk. Lærere og spesialpedagogen fra den videregående skolen besøkte ungdomsskolen for å se hvordan Stine hadde løst sine skoleoppgaver der.

Besøkene gjorde Stine tryggere på at den videregående skolen ville møte de behovene og den tilretteleggingen som hun hadde behov for. Det ble arrangert mobilitetsopplæring, slik at Stine kan orientere seg trygt på ny skole. NAV Hjelpemiddelsentral utredet også Stine med tanke på nye datatekniske hjelpemidler og fant behov for blant annet ny leselist. Pensumlitteratur på punktskrift og lyd ble bestilt i god tid før sommerferien slik at det er klart til studiestart.  

Hjelpemidler

 • Skjermleser  
 • Leselist
 • Mobilitetsstokk

Hvem bidrar?

 • Skole
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Statped
 • NAV Hjelpemiddelsentral

Skolene, PPT og Statped spilte en avgjørende rolle for koordineringen og den pedagogiske overgangen fra ungdomsskole til videregående. NAV Hjelpemiddelsentral bistod med utprøving av datatekniske hjelpemidler.

Videre oppfølging

Spesialpedagogen ved den videregående skolen overtar koordineringen av ansvarsgruppemøtet, og kaller inn foresatte, PPT og Statped for videre oppfølging.

Gode grep!

 • Tidlig overgangsstart (1-2 år for skifte av skole)
 • Elevene gjennomfører skolebesøk
 • Aktiv bruk av ansvarsgruppen
 • Tett samhandling med Statped
 • Mobilitetstrening
 • Opplæring i bruk av hjelpemidler