Nora (15) har albinisme

Nora skal begynne på videregående skole. Gjennom grunnskolen har hun har blitt fulgt opp av PPT og synspedagog fra Statped som har bistått med veiledning til skolen. Når hun nå skal starte på videregående skole, skal NAV Hjelpemiddelsentral vurdere hennes behov for synshjelpemidler i skolen.

Beskrivelse av situasjonen

Nora er svaksynt og svært lysømfintlig. Hun liker ikke å være ute når det er sol eller om vinteren når det er snø. Hun sitter foran i klassen. Hun har brukt lite hjelpemidler i grunnskolen, og blir sliten på slutten av skoledagen.

De første årene på skolen gikk det ganske greit å lese fordi bokstavstørrelsen og figurene i bøkene var store. Etter hvert har tekstmengden økt og skriftstørrelsen i bøkene blitt mindre. Skolen bruker iPad i undervisningen, og Nora har fått en iPad med stor skjerm og eksternt tastatur. Skolen har også anbefalt at hun lærer seg touch.

Illustrasjon: jente med kort, lyst hår og rød genser

Det kan også være vanskelig for henne å se hva som skrives på tavla dersom kontrastene er dårlige, eller tavla ikke er helt ren.

Nora har filterbriller som hun bruker ute, særlig når det er sol og skarpt lys. Det er også montert solskjerming på vinduene i klasserommet.   

Tiltak og løsninger

Nora ser greit når kontrastene er gode og det er store nok symboler. Rådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral anbefaler å bruke en lese-TV for å kunne forstørre opp teksten og endre kontraster og farger ved behov. Hun bør også benytte lydbøker for å avlaste når hun leser lengre tekster. I tillegg får hun en liten lommelupe som hun kan ha med seg rundt.  

Ungdomskolen har tatt kontakt med den videregående skolen hun har søkt på, for å få til et felles overgangsmøte før Nora begynner på videregående skole. I dette møtet deltar kontaktperson fra ungdomsskolen, PPT, Statped, synsrådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral og kontaktperson på videregående skole.

Tilrettelegging og tiltak

Det gjennomføres en befaring av skolen, med anbefalinger om tilrettelegging av og plassering i klasserommet. Vurdering av solskjerming er viktig. Nora bør sitte foran i klasserommet og unngå lysblending fra vinduene, slik hun har god erfaring med fra ungdomsskolen. Det er også viktig å merke trapper ute og inne på skolen for å sikre Nora selvstendig mobilitet.

Statped informerer om at de kan gi pedagogisk veiledning til lærerne om tilrettelegging av undervisningen for Nora.

Hvem bidrar?

  • Skolene (begge trinn)
  • Kommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste
  • Statped
  • NAV Hjelpemiddelsentral

Gode grep!

  • VGS oppsøker avgivende skole for å bli kjent med elevene
  • VGS får opplæring av ungdomsskolen
  • Elevene gjennomfører skolebesøk
  • Aktiv bruk av ansvarsgruppen
  • Fysisk utforming av lokaler og arealer