Kirsti er født svaksynt

Kirsti har urolige øyebevegelser og er lysømfintlig. Hennes veileder ved NAV-kontoret kontaktet NAV Hjelpemiddelsentral for råd og veiledning om tilrettelegging og hjelpemidler.

Beskrivelse av situasjonen

Om Kirsti
Kirsti tar deltidsstudier ved universitetet og jobber i en sportsbutikk. Hun er ofte sliten og har hodepine, og hun bruker mye energi på å orientere seg når hun reiser til og fra jobb og utdanningssted. Hun har derfor utfordringer med å klare å gjennomføre studiene.

Illustrasjon: dame med blå genser, lyst hår og briller

Studie- og arbeidsoppgaver
På universitetet må hun lese pensum og følge med på undervisningen. I sportsbutikken er kundeveiledning hovedoppgaven, og hun bruker pc som oppslagsverktøy. Hun må også kunne lese pris- og merkelapper på varene de selger.

Tidligere tiltak
Kirsti har ingen hjelpemidler fra før, hun har kun brukt mobiltelefon til forstørring og opplesing av tekst.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

På universitetet følger tilretteleggingsansvarlige opp og hjelper Kirsti med å gjøre forelesninger tilgjengelig i forkant av undervisningen og å få læremateriell tilgjengelig digitalt eller på lyd.

Hjelpemidler 

 • Lese-tv med opplesingsfunksjon
 • Programvare til pc-behandling og opplesing av tekst
 • Hodetelefoner på forelesning til opplesing fra egen pc
 • Filterbriller
 • Tastatur med kontrast
 • Lupe til for eksempel lesing av prislapper
 • Arbeids- og utdanningsreiser

Hvem bidrar?

 • Tilretteleggingsansvarlige på universitetet bistår Kirsti med å gjøre forelesninger tilgjengelig i forkant av undervisningen og å få læremateriell tilgjengelig digitalt eller på lyd.
 • Arbeidsgiver sørget for et tastatur med kontrastfarge og store symboler.
 • NAV-veileder innvilget arbeids- og utdanningsreiser, som innebærer at hun bruker drosje til og fra jobb og skole uten bruk av medhjelper.
 • Fastlege bekreftet diagnose og beskrev synsstatus/helsetilstand.
 • NAV Hjelpemiddelsentral ga råd og veiledning om tilrettelegging og behov for hjelpemidler.

Veien videre

Kirsti har en åpen dialog med arbeidsgiver og tilretteleggingsansvarlig ved universitetet. Hun kontakter NAV-veileder og NAV Hjelpemiddelsentral dersom behovene endrer seg og hun trenger ytterligere hjelp med hjelpemidler og tilrettelegging. Kirsti er bevisst på at hun kan trenge lengre tid på å gjennomføre studier enn andre, men ser at ved tilrettelegging og bruk av hjelpemidler vil hun kunne fullføre studier og få mulighet til å få jobb innenfor det hun utdanner seg til.

Tips til faglige ressurser