Jørgen er svaksynt

Jørgen er svaksynt. Han ble sykemeldt fra jobben sin og valgte å ta mer utdanning for å stå sterkere i arbeidslivet.

Beskrivelse av situasjonen

Om Jørgen

Jørgen er 42 år. Han fikk en hjerneskade på ungdomsskolen som medførte at hjernen ikke lenger klarer å tolke det han ser. Han kan skimte lys og se noen farger. Jørgen hadde en 50% stilling da han ble sykemeldt fra jobben. På et dialogmøte hvor arbeidsgiver, fastlege, NAV veileder og NAV hjelpemiddelsentral deltok, kom det fram at Jørgen ikke kunne gå tilbake til sin stilling. Jørgen hadde ikke studert etter videregående og han hadde et ønske om å studere for å kunne stå lenger i arbeidslivet med riktig arbeid og god tilrettelegging. NAV Hjelpemiddelsentral bidro med karriereveiledning. Jørgen fikk innvilget arbeidsavklaringspenger under studietiden.

Illustrasjon: mann med rød genser, brunt hår og briller

Tilrettelegging

Jørgen har aldri lært seg punktskrift pga. dårlig førlighet i fingrene. Han er derfor avhengig av å få tekst opplest ved syntetisk tale.

Han fikk en bærbar lese-tv med tale fra NAV Hjelpemiddelsentral. Denne lese-tv’en er lett å frakte med seg mellom hjem og studiested. Den kan kobles til PC og den formaterer og leser opp tekst.

Jørgen har en medstudent som er lese- og sekretærhjelp og mentor for ham. Denne medstudenten har et ekstra ansvar for å hjelpe ham å lese, ledsage og veilede ham ved behov.

NAV Hjelpemiddelsentral hjalp Jørgen å søke voksenopplæringen for mobilitetsopplæring. Han hadde behov for å lære veien til studiestedet, området rundt og på selve studiestedet for å kunne ferdes på egenhånd. Dette ble gjennomført før oppstart på studiet.

Alle prøver og eksamener blir tilrettelagt med muntlig gjennomføring.

Medstudenter og lærere er informert om Jørgen sine utfordringer og hva han trenger hjelp til.

Hvem bidrar

  • Veileder fra NAV-kontor bidrar med oppfølging, videre plan og tiltak.
  • Studiested tok godt imot Jørgen, både medstudenter og lærere samt at de følger opp og tilrettelegge studiesituasjonen på en god måte.
  • Voksenopplæringen bidro med mobilitetsopplæring.
  • NAV Hjelpemiddelsentral bidro med informasjon om funksjonsnedsettelsen og tilrettelegging til ansatte i NAV og studiestedet. De bidrar også med karriereveiledning og hjelpemidler.

Videre oppfølging

Studiestedet følger opp under utdanningen.  Ved behov kan Jørgen kontakte rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral. Mot slutten av studiet kan han også kontakte rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral for råd og veiledning ved overgang fra studie til jobb og for tilrettelegging av arbeidsplassen.

Tips til faglige ressurser

https://www.kunnskapsbanken.net/syn/

https://www.kunnskapsbanken.net/arbeid/hva-skal-jeg-bli/

https://www.blindeforbundet.no/rad-tips-og-rettigheter/tilrettelagt-utdanning

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/opplaering-for-synshemmede/a/033033