Pia har dysleksi

Pia er snart ferdig med første året av profesjonsstudiet i psykologi.

Beskrivelse av situasjonen 

Studiet består av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser og noe praksis. Det innebærer mye lesing, både av norsk og engelsk faglitteratur. Det er også mye skriftlig arbeid. Pia leser sakte og bruker mye energi på det. Hun skriver en del feil og må bruke mye tid på å rette opp disse.

Hun hadde ikke diagnosen dysleksi da hun startet studiet, men ble oppfordret av sin veileder ved studiestedet til å bli utredet. Hun tok kontakt med tilretteleggingstjenesten ved studiestedet, som igjen henviste henne for utredning til voksenopplæringssenteret i studiebyen.

Illustrasjon: dame med grønn genser og brunt hår

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Tilretteleggingstjenesten ved studiestedet har et møte med NAV Hjelpemiddelsentral hvor de snakker om aktuelle lese- og skrivestøtteprogram, og Pia får se på noen andre hjelpemidler. De går gjennom tilgjengelighetsfunksjonene på hennes egen mobiltelefon, blant annet opplesnings- og dikteringsfunksjonen. Hun laster også ned en skanneapp som hun kan bruke når hun skal lese tekst som ikke er digital.

Studiestedet tilrettelegger eksamener med aktuelle hjelpemidler og/eller lesehjelp, og hun kan få utvidet tid på eksamen.

En del av hennes pensum finnes på lydbøker som han kun låne gjennom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Hjelpemidler

Hun søker NAV Hjelpemiddelsentral om lese- og skrivestøtteprogram for opplesing, diktering og stavekontroll. Studiestedet har jevnlig kurs for studentene i bruk av programmet.

Hvem bidrar

  • Tilretteleggingstjenesten ved studiestedet
  • Studieveileder
  • Voksenopplæringssenteret i kommunen
  • Rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral

Veien videre

Pia tar kontakt med studieveileder og eventuelt tilretteleggingstjenesten hvis hun har behov for mer tilrettelegging videre i studiet.

Tips til faglige ressurser