Nora har hatt korona

Nora fikk korona under pandemien i 2020. Hun var en frisk jente fra før, og fikk klassiske symptomer i form av forkjølelse og feber i noen dager. Hun var student og skulle hatt eksamen da hun ble syk. Neste semester slet hun med studieprogresjonen, og hun trengte hjelp til å komme videre.

Beskrivelse av situasjonen

Nora er 22 år og studerte juss, da hun ble smittet med covid-19. Hun hadde et vanlig og mildt forløp, som lignet en influensa. Hun trengte ikke sykehusinnleggelse.

I tiden etter sliter hun med motivasjon for studiene. Hun klarer ikke å konsentrere seg om pensum, og hun opplever tiden som tung. Hun har hørt om ordet “hjernetåke” og er redd for at hun har fått varige plager.

Illustrasjon: dame med lilla genser og langt mørkt og krøllete hår

Hun tar kontakt med sin fastlege, og forteller ham om sine bekymringer. Fastlegen forteller henne at det er vanlig å kjenne seg trett og litt tiltaksløs etter større infeksjoner. For de fleste går det over etter noen uker. Hun får råd om å ta tiden til hjelp. Nora googler senskader etter covid og tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral, for å få hjelp med tilrettelegging i studiene.  

Tiltak og løsninger

Samtaler og kartlegging ved NAV Hjelpemiddelsentral viser at Nora ikke har behov for konkrete hjelpemidler. I samtalene forteller hun derimot om følelse av nedstemthet og fortvilelse over manglende studieprogresjon. Under pandemien hadde hun opplevd ensomhet, og det er vanskelig å finne motivasjon og krefter til å lese. Fellesskapet hun hadde opplevd tidligere på studie, hadde opphørt som følge av smittevernstiltakene. Hun finner det tungt å følge med på digitale forelesninger og lese hjemme alene, fremfor på lesesalen. Hun føler at hodet ikke fungerer like godt som før, og er redd for at infeksjonen har gitt henne vansker.

Kognisjonsrådgiver beroliger henne og forklarer at det er liten sjanse for senskader etter mildt forløp. Med isolasjon og ensformige dager, er det vanlig å oppleve såkalt hjernetåke. Hun viser til mange tegn på at hennes hode fungerer godt tross alt. Hun får råd om strategier som kan øke mestring og kapasitet i alle tilfeller. Gjennom en biopsykososial kartlegging, får de også en økt forståelse av at plagene var sammensatte. Tiden har vært tøff for mange studenter, og det er mange som har erfart lavere evne til konsentrasjon og motivasjon som følge av situasjonen.

Videre oppfølging

Det er ikke avtalt noen videre oppfølging fra NAV Hjelpemiddelsentral. Nora ble rådet til å kontakte studenthelsetjenesten for samtaler, dersom hun opplever behov for mer støtte. Hun ble også rådet til å ta kontakt med andre studenter, for å finne flere å lese samme med og danne kollokviegrupper. Nora får et halvt års forsinkelse i studiene, men er nå på god vei til å fullføre graden.