Andreas har ADHD

Andreas går på universitetet. Han har ADHD og han har vansker med struktur, organisering og tidsfrister. Strukturering av egenstudier er den største utfordringen. I tillegg er han bekymret for hvordan det vil gå når han skal ut i praksis.

Beskrivelse av situasjonen

Andreas er 22 år. Han har nylig fått diagnosen ADHD. Andreas forteller at han har klart seg ganske greit gjennom videregående skole ved å følge med i timene og lese til prøver.

Utfordringen nå er at både skolehverdagen og studiene er mer ustrukturerte og det krever større grad av planleggingsevne og organisering. Det forventes at studentene skal fungere selvstendig. Andreas er bekymret for at han ikke skal få med seg og huske beskjeder, innleveringsfrister, samt endring av undervisning.

Illustrasjon: mann med brun genser og blondt hår

Han sliter også med å planlegge hva han skal gjøre hjemme og til hvilken tid. Han er redd for at han ikke skal mestre å være i praksis med bakgrunn i utfordringene han har.

Studieveileder tok kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral med spørsmål om mulige hjelpemidler og tilretteleggingsmuligheter.

Tiltak og løsninger

Andreas fikk veiledning om studieteknikk.

Han og studiested fikk informasjon om tilretteleggingsmuligheter.

Tilrettelegging / Hjelpemidler 

Han får Handikalender som app på telefonen sin. Dette er et hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral. Handikalender er en kalender for struktur, planlegging, organisering og tidsforståelse. Han bruker kalenderen både i studier og til daglige gjøremål. Han synes at kalenderen gir ham god oversikt og hjelper ham med struktur på dagene. Han får også Time Timer som er et tidshjelpemiddel. Han bruker denne til å regulere tiden på aktiviteter han holder på med. Han har utfordringer med at han kan gå i hyperfokus og at han glemmer å ta pauser, spise og lignende. Memotimeren hjelper ham med å huske på dette.

Han får også tips om og tok i bruk appen Hold. Dette er en gratis app som belønner deg for å ikke bruke mobilen. Andreas synes det var vanskelig å ikke la seg distrahere av notifikasjoner på mobiltelefonen og har derfor god nytte av denne appen.

Han bruker også appen Notability. Han bruker denne appen til å ta lydopptak av forelesninger, for så å ta notater underveis. Han tar notater med styluspenn eller tastatur.

Hvem bidrar

  • Studieveileder, tilretteleggingstjenesten
  • NAV Hjelpemiddelsentral 

Videre oppfølging

Studieveileder følger opp videre. De kontakter NAV Hjelpemiddelsentral ved behov. 

Tips til faglige ressurser