Tilrettelegging for personer med kognitive vansker under utdanning

I hjernen foregår det prosesser som gjør at du kan føle, mene, tenke, tro finne ut av, gjøre og huske.

Disse prosessene eller funksjonene omtales som kognitive funksjoner. Det er mange ulike skader og sykdommer som kan gi kognitive vansker.

Gå til eksemplene.

Årsaker og konsekvenser

Personer som har kognitive vansker er en sammensatt gruppe og det finnes mange ulike skader/sykdommer som kan føre til kognitiv svikt. Eksempler på tilstander som kan gi kognitive vansker er:

 • ADHD/ADD
 • Autismespekterforstyrrelser
 • Tourettes syndrom
 • Cerebral parese
 • Multippel sklerose
 • Ulike hjerneskader

Kognitive vansker kan påvirke både studier og hverdagsliv.

Utfordringer som kan sees i studiesituasjon

Vansker med konsentrasjon, hukommelse, planlegging, organisering og oppmerksomhet. Manglende evne til å korrigere egne feil, lavt arbeidstempo, varierende frammøte og stabilitet, liten evne til samarbeid, manglende selvstendighet, lav utholdenhet, vansker med integrering og trivsel, vansker med å regulere følelser og problemer med å forstå og oppfatte sanseinntrykk.

Sentrale elementer i tilrettelegging for personer med kognitiv svikt

 • Oversikt, struktur og planleggingshjelp
 • Prioritering og sorteringshjelp
 • Tydelig og skriftlig informasjon
 • Støtteperson / mentor
 • Fysiske og sosiale omgivelser
 • Unngå stress og tidspress
 • skjerming mot faktorer som utløser trettbarhet, for eksempel støy, lysforhold, skjermarbeid eller å måtte forholde seg til mange mennesker 

Alle med kognitive funksjonsnedsettelser er ulike og all tilrettelegging må tilpasses individuelt. Nav hjelpemiddelsentral kan bidra med tips og råd om individuell tilrettelegging.

Eksempler

Illustrasjon: mann med brun genser og lyst hår

Andreas har ADHD

Andreas går på universitetet. Han har ADHD og han har vansker med struktur, organisering og tidsfrister. Strukturering av egenstudier er den største utfordringen.

Mer om Andreas
Illustrasjon: dame med brunt kort hår og grønn genser

Pia har dysleksi

Pia er snart ferdig med første året av profesjonsstudiet i psykologi.

Mer om Pia
Illustrasjon: mann med grå lue og blå genser

Jonas har Asperger syndrom

Jonas er 27 år og studerer for å bli dataingeniør.

Mer om Jonas
Illustrasjon: dame med langt mørkt krøllete hår og lilla genser

Nora har hatt korona

Nora var en frisk jente fra før. Hun var student og skulle hatt eksamen når hun ble syk. Neste semester slet hun med studieprogresjonen, og hun trengte hjelp til å komme videre.

Mer om Nora