Tilrettelegging for hørselshemmede under utdanning

Redusert hørsel er mer vanlig enn vi tror. Vel 100 000 nordmenn i yrkesaktiv alder har nedsatt hørsel i en eller annen form. Cirka 4 000 av disse er døve.

Gå til eksemplene.

Årsaker og konsekvenser

Det kan være mange grunner til nedsatt hørsel. Noen personer har en arvelig hørselskade, mens andre har sykdommer, skader, syndromer eller har vært utsatt for støy som påvirker hørselen. 

Andre vanlige hørselsrelaterte vansker er å være overfølsom for lyd (hyperacusis) eller ha svært plagsom øresus (tinnitus). Hørselsrelaterte vansker kan forstyrre konsentrasjonen, taleoppfatningen og bidra til slitenhetsfølelse. 

Nedsatt hørsel gir primært utfordringer i muntlig kommunikasjon med andre. Dette gjør at den hørselshemmede noen ganger kun oppfatter deler av det som blir sagt og bruker energi på å fylle igjen hull og trekke logiske slutninger. Dette kan lett føre til misforståelser. 

Tilrettelegging og hjelpemidler

Noen hørselshemmede har behov for tilrettelegging i form av hjelpemidler da et høreapparat i seg selv ikke gir normal hørsel. I undervisningssammenheng er de fleste hørselshemmede avhengig av bruk av mikrofon, og noen har også behov for tilrettelegging med lyttehjelpemidler i mindre grupper. Men mye av tilretteleggingen består også av enkle grep i den daglige kommunikasjonen, og dette er noe som alle kan gjøre.

God tilrettelegging kan bestå av 

 • god belysning 
 • unngå bakgrunnsstøy 
 • blikkontakt under samtalen 
 • legge til rette for god munnavlesning 
 • bruk av skriftlig kommunikasjon i stedet for muntlig 

Forelesninger og gruppearbeid kan være krevende for en person som hører dårlig. I forelesninger er det fleste helt avhenging av at foreleser prater i mikrofon for å kunne oppfatte det som blir sagt. Det kan også være en utfordring å oppfatte spørsmål fra medstudenter. Det kan både være vanskelig å oppfatte det som sies, å lokalisere hvor lyden kommer fra og hvem som snakker. Lange forelesninger er ofte anstrengende. Det finnes hjelpemidler som kan lette taleoppfattelse. I tillegg kan det hjelpe å: 

 • bruke mikrofon 
 • sitte på en måte sånn at alle kan se hverandre 
 • ta jevnlige pauser 
 • gjenta spørsmål som blir stilt fra salen
 • gi viktig informasjon skriftlig

Vanlige hjelpemidler for hørselshemmede under utdanning

 • samtale-/kommunikasjonshjelpemidler 
 • tolk 

Eksempler

Illustrasjon: mann med kort hår, rød genser og gul lue

Lars har nedsatt hørsel

Lars har nedsatt hørsel. Han har gjennomført videregående skole og skal starte i høyere utdanning. Han trenger tilrettelegging og hjelpemidler for å kunne gjennomføre studiet.

Mer om Lars
Illustrasjon: dame med mørkt langt hår og brun genser

Lone er døv

Lone er døv og tegnspråklig. Hun er utdannet ingeniør og tar nå en master. Hun har behov for tolk og annen tilrettelegging i studiet.

Mer om Lone