Sarah har karpaltunnelsyndrom

Sarah tar en bachelor i Sosialt arbeid og har karpaltunnelsyndrom og plages med nummenhet og smerter i hånd og fingre.

Beskrivelse av situasjonen

Sarah er 21 år. Hun tar en bachelor i Sosialt arbeid og er ferdig med to år av studiet. Hun har karpaltunnelsyndrom og plages med nummenhet og smerter i hånd og fingre. Dette har hun hatt helt fra hun gikk på videregående skole.

Operasjon har vært vurdert, men hun har så langt ikke ønsket dette. Hun er anbefalt av lege å ikke bruke pc for mye, men dette er vanskelig når man er student og skal skrive mange oppgaver og eksamener.

Illustrasjon: dame med lys blå skjorte og mørkt krøllete hår

Sarah hadde hørt om muligheten for å bruke talegjenkjenning på pc og tok selv kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral. Rådgiver på NAV Hjelpemiddelsentral ba henne kontakte tilretteleggingstjenesten ved studiestedet, og sammen med dem ble det avtalt et besøk på NAV Hjelpemiddelsentral.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Under møtet på NAV Hjelpemiddelsentral fikk Sarah prøve ulike løsninger for diktering av tekst på pc. Dette kan være til god hjelp både ved lengre skriveoppgaver under studiet og ved annen bruk av pc. Diktering er tilgjengelig i de fleste operativsystem som finnes i dag, så hun hadde allerede dette tilgjengelig på sin egen pc. Det ble diskutert om hun også har behov for muligheten til å navigere på pc med talekommandoer i stedet for å bruke tastatur og mus. Hun ønsket selv å avvente dette og heller jobbe med å bli god på selve dikteringen. Hun ville også øve seg på å bruke hurtigtaster på tastatur for å bruke mus mindre. Hun ble også oppfordret til å trene seg på å bruke talekontroll og dikteringsfunksjon på mobil. I tillegg fikk hun prøve ut tastatur, mus og underarmstøtte som fungerte bra for henne. Disse må hun må kjøpe selv.

Hvem bidrar?

  • Tilretteleggingstjenesten ved studiestedet
  • Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral

Veien videre

Det kan være aktuelt for Sarah å søke om tilrettelagt eksamen og kanskje noe tilrettelegging under praksisperiodene i studiet. Rådgiver fra tilretteleggingstjenesten følger opp dette.

Tips til faglige ressurser