Anders sitter i rullestol

Anders er student og har fått skadet nedre del av ryggmargen. Han trenger tilrettelegging på studiestedet og ønsker å være aktiv i fritiden.

Beskrivelse av situasjonen

Om Anders

Anders er 22 år og er første års student på profesjonsstudiet i psykologi. For tre år siden, rett etter sluttført videregående var han utsatt for en trafikkulykke og skadet nedre del av ryggmargen, som førte til at han ble lam fra livet og ned.

Etter to år med opptrening og rehabilitering har han søkt og kommet inn på psykologistudiet. Han er i god fysisk form og liker å ha et høyt aktivtetsnivå.

Illustrasjon: mann med mørk genser, slips og brunt hår

Han benytter en manuell rullestol som er beregnet for aktivt bruk og med lavere vekt, da han primært ønsker å klare seg selv med minst mulig bistand fra andre. Før ulykken var Anders aktiv innen idrett og friluftsliv. Dette er noe han har hatt et stort ønske om å fortsette med til tross for funksjonsnedsettelsen. Før studiestart undersøkte han aktivitetstilbudet for bevegelseshemmede og kom i kontakt med en gruppe som driver med rullestolidrett.

Tiltak og løsninger

Kartlegging og tilrettelegging

Anders gjorde selv en del forarbeid med å kartlegge studiestedet sammen med kommunal ergoterapeut. De sjekket om stedet var universelt utformet slik at han lett kunne bevege seg rundt om på campus med den manuelle rullestolen. Det som da ble kartlagt var gulvflater, inngangspartier samt tilgang til både undervisningsrom og lesesal/ bibliotek. Det var også viktig at utstyr og bøker var tilgjengelig i Anders sin rekkevidde fra sittende posisjon i rullestolen. 

Anders var tidlig ute med å gi beskjed til studiestedet om at han har behov for særskilt tilrettelegging, og fikk da en fast kontaktperson blant studieveilederne. Han ble også prioritert i prosessen med å få en tilrettelagt studentbolig der alt er på ett plan og med enkel tilgang til vaskeri og kjøkken.

Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral ble koblet inn da man så at det på noen områder ble behov for hjelpemidler for å komme til i høyden. Han fikk innvilget en manuell rullestol med ståfunksjon, som han benytter de dager han er mye på biblioteket og har behov for å se etter litteratur i bokhyllen eller når han ellers ønsker å komme til i høyden. Da studentboligen er et lite stykke fra universitetet og Anders synes det er krevende å benytte kollektivtransport har han søkt om en spesialtilpasset bil fra NAV Hjelpemiddelsentral som han kan manøvrere uten å benytte føttene.

Hvem bidrar?

Anders selv var tidlig ute og koblet inn både universitet og kommunen for å få videre bistand.

Kommunal ergoterapeut bidro sammen med Anders og kartla studiestedet med tanke på tilrettelegging.

Studierådgiver med tilretteleggingsansvar ble koblet på og bidro med praktiske ting før oppstart, bant annet ved at noen av forelesningene ble flyttet til best egnede lokaler.

NAV Hjelpemiddelsentral ble koblet på da det ble avdekket behov for tilrettelegging og hjelpemidler og veiledet Anders gjennom søknadsprosessen på manuell rullestol og bil. 

Veien videre

Gjennom studietiden holder Anders dialogen med den faste kontaktpersonen på universitet som fortløpende følger opp at ting på studiet fungerer greit. Kommunal ergoterapeut og NAV Hjelpemiddelsentral er tilgjengelig dersom det oppstår et endret behov for tilrettelegging eller hjelpemidler.

Tips til faglige ressurser