Tilrettelegging for bevegelseshemmede under utdanning

Bevegelseshemming er en nedsatt evne til bevegelse og forflytninger. Personer med bevegelsesvansker kan ha mange ulike diagnoser som enten kan være medfødte eller som har oppstått på grunn av skade eller sykdom.

Gå til eksemplene.

Noen eksempler på diagnoser er

  • CP (cerebral parese)
  • ryggmargsbrokk
  • amputerte bein eller armer
  • kroniske betennelser i muskler og ledd
  • muskelsykdommer
  • leddgikt (revmatisme)

Personer med slike diagnoser kan ha varierende grad av nedsatt motorisk funksjon. Dette kan blant annet føre til vansker med å forflytte seg, reise seg, stå, gå, sitte, ligge, gripe eller løfte.

Problemene for bevegelseshemmede er ofte at det fysiske miljøet både ute og inne inneholder hindringer som gjør det vanskelig å ta seg frem. Det er derfor viktig å tenke på at omgivelsene skal være mest mulig universelt utformet. Målet med dette er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, enten det er bygninger, uteareal eller transportmidler. 

I tillegg må noen ha individuell tilrettelegging for å kunne gjennomføre et studieløp. For personer med bevegelsesvansker kan disse tilretteleggingene være veldig forskjellige, alt fra et ergonomisk tastatur til spesialtilpasset rullestol. Det kan også være aktuelt å bruke ordningen for arbeids- og utdanningsreiser for å reise til å fra studiestedet, eller TT-ordningen for rullestolbrukere for reise til og fra fritidsaktiviteter.

Eksempler

Illustrasjon: mann med mørk genser og brunt hår

Anders sitter i rullestol

Anders er student og har fått skadet nedre del av ryggmargen. Han trenger tilrettelegging på studiestedet og ønsker å være aktiv i fritiden.

Mer om Anders
Illustrasjon: Kvinne med krøllete mørkt langt hår og blå genser

Sarah har karpaltunnelsyndrom

Sarah tar en bachelor i Sosialt arbeid og har Karpaltunnelsyndrom og plages med nummenhet og smerter i hånd og fingre.

Mer om Sarah