Tilrettelegging under utdanning

For studenter med nedsatt funksjonsevne kan tilrettelegging og hjelpemidler være avgjørende. Tilretteleggingen kan være av organisatorisk, psykososial eller fysisk art.

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for formidling av hjelpemidler og bistår med råd og veiledning om hva som er god tilrettelegging for den enkelte uavhengig av finansieringsansvar. 

Om eksemplene

Under temaene nedenfor finner du ulike eksempler på hvordan tilrettelegging kan gjennomføres i studiesituasjonen. Eksemplene tar utgangspunkt i forskjellige behov hos studentene og ulike studiesituasjoner. Materialet er fiktivt, men utviklet med utgangspunkt i typiske saker som medarbeidere på NAV Hjelpemiddelsentral arbeider med.

Ikon: Rullestol

Bevegelse

  • nedsatt bevegelse
  • smerter og nummenhet
Eksempler med bevegelsesvansker
Ikon: Prosesser i hjernen

Kognisjon

  • ADHD
  • dysleksi
  • Asperger syndrom
Eksempler med kognitive vansker
Ikon: Øre

Hørsel

  • nedsatt hørsel
  • døv
Eksempler med hørselsvansker