Mari har stemmevansker

Beskrivelse av situasjonen  

Om Mari
Mari er 45 år. Hun er utdannet lærer, og underviser elever på barneskolen. Mari har en lengre periode slitt med heshet og smerter ved bruk av stemmen. I perioder blir stemmen nesten helt borte, og hun har hatt flere sykemeldingsperioder tilknyttet dette. Hun har fått påvist dysfoni og svak stemme.

Mari opplever at stemmen ikke bærer, og har utfordringer med å heve stemmevolumet. Hun blir raskt sliten i stemmen og får smerter i halsen når hun underviser. 

Illustrasjon: dame med lilla genser og langt mørkt og krøllete hår

Hun får oppfølging av logoped som har anbefalt stemmeforsterker for å skåne stemmen og redusere smertene. I samråd med logoped kontakter Mari NAV Hjelpemiddelsentral for ønske om utprøving av stemmeforsterker og vurdering av lokalene hun underviser i.

Arbeidsoppgaver
Mari jobber som lærer og underviser i klasserom med alt fra 20 elever og oppover. Arbeidsoppgavene baserer seg på å undervise i ulike fag, og hyppige bytter av klasserom og undervisningslokale. 

Tidligere tiltak
Mari har vært sykemeldt i perioder stemmen ikke bærer, og arbeidsgiver har tilrettelagt for at Mari skal kunne undervise i mindre grupper. Mari går jevnlig til logoped for å trene stemmebruk, pusteteknikk og fysiske faktorer som kan skåne stemmen.

Tiltak og løsninger  

Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral kommer til arbeidsplassen til Mari. Det blir gjennomført et arbeidsplassbesøk på skolen, hvor Mari får prøve ut stemmeforsterker i omgivelsene hun skal benytte hjelpemiddelet. Mari prøver stemmeforsterker i klasserommet hun har de fleste av timene sine.  

Mari har behov for en stemmeforsterker som fungerer i større forsamlinger og som hun enkelt kan ta med seg når hun underviser andre steder enn i klasserommet.  

Mari har behov for en stemmeforsterker som kan lades og enkelt bæres med der hun underviser. Hun har behov for en stemmeforsterker som egner seg til samtaler med flere mennesker i større rom.  

Mari søker en bærbar stemmeforsterker som er egnet til miljøet hun underviser i og som forsterker hennes dempede stemme. Det er hensiktsmessig å vurdere hvor stemmeforsterkeren står i klasserommet og hvordan omgivelsene bærer lyden. 

Det er ikke behov for ytterligere tilrettelegging i arbeidssituasjonen til Mari. 

Hvem bidro i saken?  

  • Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral  
  • Logoped 
  • Arbeidsgiver 

Veien videre  

Arbeidsgiver legger til rette for at det er praktisk mulig for Mari å bruke hjelpemidler i arbeidshverdagen. Mari fortsetter oppfølging av logoped, og jobber med hvordan hun skal kunne bruke stemmen energieffektivt. NAV Hjelpemiddelsentral bidrar med råd og veiledning ved eventuelle behov. 

Tips til faglige ressurser