Kristian bruker ASK

Beskrivelse av situasjonen 

Om Kristian 
Kristian er 25 år. Han er født med Cerebral Parese (CP). CP er en skade i hjernen som oppstår i perioden fra tidlig fosterliv til to års alder. Kristian sitter i rullestol og kan ikke bruke hendene funksjonelt. Han har heller ikke forståelig tale, og bruker en datamaskin med øyestyring som talehjelpemiddel. Han velger grafiske symboler eller skriver det han vil si. Det han sier blir uttalt med talesyntese. 

Illustrasjon: mann med brun genser og blondt hår

Arbeidsoppgaver 
Kristian jobber ved et kommunalt arbeidssenter i varig tilrettelagt arbeid (VTA). En av arbeidsoppgavene er å skrive og redigere den interne avisa til arbeidssenteret. Han tar også oppdrag som å teste tilgjengelighet av nettsteder og spill for offentlige og private aktører via Digjobb.  

Arbeidssenteret der Kristian jobber er et kommunalt senter som tilrettelegger arbeidsoppgaver for personer i kommunen. Dette kan være personer som har fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser. Senteret har ulike avdelinger, for eksempel søm, keramikk, grafisk, snekker og bil. Kristian jobber på grafisk avdeling. 

Tiltak og løsninger 

Tilrettelegging 

Kristian får tilrettelagt sine oppgaver i forhold til sin funksjon. Han kan utføre oppgaver som han kan løse med sin øyestyrte datamaskin. Med denne har han full tilgang til alt man kan gjøre med en datamaskin.  

Det er anstrengende å bruke datamaskin med øyestyring, så han trenger jevnlig avveksling og hvile. Da lytter han til musikk eller har fysisk aktivitet. 

Hjelpemidler 

Kristian bruker en spesialtilpasset PC med øyestyring som talemaskin. I tillegg har han en bærbar PC med en tilkoblet øyestyringsenhet som han trenger for å betjene PC-en. NAV Hjelpemiddelsentral bidrar med tilpasning av talemaskin og PC. 

Hvem bidro i saken? 

  • Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral 
  • Ergoterapeut i kommunen 
  • Arbeidsleder på arbeidssenteret 

Veien videre 

Arbeidssenteret ønsker innspill til flere oppgaver som Kristian kan utføre med sine hjelpemidler. De ønsker derfor å bygge opp et nettverk med arbeidssentre som har erfaring med tilrettelegging av arbeidsoppgaver med hjelpemidler som øyestyring eller bryterstyring. Nettverket drives av Digjobb fra TV 2 Skole. Flere arbeidssentre er interessert i å delta i nettverket. 

Tips til faglige ressurser