Tilrettelegging for personer med kommunikasjonsvansker i arbeid

Kommunikasjonsvansker har ulik årsak og virkning. Det kan blant annet være stemmevansker, taleflytvansker, språkforstyrrelser eller afasi. Tilrettelegging er viktig for å kunne stå i jobb. 

Gå til eksemplene.

Generelt 

Vanskene kan innebære 

  • stemmevansker 
  • taleflytvansker 
  • språkforstyrrelser 
  • talevansker 
  • afasi 

Hjelpemidler og tilrettelegging for personer med kommunikasjonsvansker kan være 

  • stemmeforsterkere 
  • taleflythjelpemidler 
  • lese- og skrivestøtte 
  • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

Stemmevansker gjør det vanskelig å bruke stemmen på en naturlig måte. Man kan kjenne ubehag eller få vondt når man snakker eller synger. Man kan også høre at stemmen har forandret seg.  

Stamming og løpsk tale er taleflytvansker. Stamming er å repetere, forlenge og blokkere lyder og småord. Løpsk tale vil si hurtig, utydelig og/ eller usammenhengende tale. 

Personer med språkforstyrrelser kan ha vansker med å uttrykke tanker og følelser og vansker med å forstå hva andre sier. Noen ganger handler det om språklydvansker, mens andre ganger kan det være en utviklingsmessig språkforstyrrelse. 

Afasi er språkvansker etter en ervervet skade i hjernen. Personer med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanligste årsaken til afasi. 

Talevansker innebærer at personen helt eller delvis mangler tale. Personer med talevansker vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer og hjelpemidler for å gjøre seg forstått. 

Kilde: statped.no

Eksempler

Illustrasjon: mann med brun genser og blondt hår

Kristian bruker ASK

Kristian har Cerebral Parese. Han sitter i rullestol og bruker en datamaskin med øyestyring som talehjelpemiddel. Kristian jobber ved et kommunalt arbeidssenter i varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Mer om Kristian
Illustrasjon: dame med lilla genser og langt mørkt og krøllete hår

Mari har stemmevansker

Mari er lærer på en barneskole og har en lengre periode slitt med heshet og smerter ved bruk av stemmen. I perioder blir stemmen nesten helt borte, og hun har hatt flere sykemeldingsperioder.

Mer om Mari