Trine er nyutdannet og sterkt svaksynt

Trine er 23 år og nyutdannet. Hun tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral for hjelp til å finne jobb. Hun er sterkt svaksynt og har derfor behov for ulike synshjelpemidler for å kunne fungere optimalt i en arbeidssituasjon.

Beskrivelse av situasjonen

Om Trine
Trine har nettopp fullført høyskolestudier. Som sterkt svaksynt har hun møtt på utfordringer underveis i utdanningen, men har med god tilrettelegging klart seg bra. Trine har hatt jevnlig kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral og det var derfor naturlig for henne å ta kontakt med synsrådgiver der da hun ønsket hjelp til å søke jobb.​

Sammen med rådgivere på NAV Hjelpemiddelsentral og veileder på NAV-kontoret får Trine hjelp til å søke på flere ulike jobber. Hun får til slutt fast stilling som NAV-veileder.

Illustrasjon: dame med lilla genser, lyst hår og briller

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene består av pc-arbeid og brukerkontakt. Hennes største utfordring er å betjene de ulike dataprogrammene, da hun har behov for forstørrelse. Det er også vanskelig for henne å lese dokumenter som blir utdelt i møter. Skriveren på arbeidsplassen har betjeningspanel som Trine ikke klarer å bruke på grunn av synsnedsettelsen.

Tidligere tiltak
NAV Hjelpemiddelsentral har bistått med tilrettelegging på arbeidsplassen siden første arbeidsdag.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Trine har fått funksjonsassistent som hjelper henne med oppgaver hun har utfordringer med å klare selv, for eksempel å betjene skriveren som har betjeningspanel. Funksjonsassistenten er en kollega og er derfor lett tilgjengelig.

Hjelpemidler 

  • Tastatur med store tegn og forstørrelsesprogram til pc. Dette gjør det mulig for henne å kunne utføre de samme arbeidsoppgavene på pc som de andre ansatte. 
  • Lese-tv som er koblet til datamaskinen
  • Elektronisk lupe som hun bruker på møter.

Hvem bidrar?

  • NAV Hjelpemiddelsentral med tilrettelegging, hjelpemidler og funksjonsassistanse
  • NAV-veileder med hjelp til å søke jobber

Veien videre

Trine kontakter NAV Hjelpemiddelsentral dersom det er behov for andre hjelpemidler eller annen tilrettelegging. Hun kontakter NAV-veilederen dersom hun har behov for å vurdere stillingsprosenten.

Tips til faglige ressurser