Stian er lyd- og lysømfintlig etter hjernerystelse

Stian fikk hjernerystelse for omkring to år siden. Etter det har han opplevd økt trettbarhet og konsentrasjonsvansker, og han ble svært ømfintlig for lyd og lys. Stian trenger en del tilrettelegging for å kunne komme tilbake i 100% stilling.

Beskrivelse av situasjonen

Om Stian
Stian er 42 år og forsker ved et universitet. Han ble sykmeldt etter kraftig hjernerystelse for to år siden og har nylig kommet tilbake på jobb i 40% stilling. I tiden etter hjernerystelsen har han opplevd økt trettbarhet og utmattelse når han skal konsentrere seg. I tillegg har han blitt svært ømfintlig for lyd og lys.

I hverdagen unngår han derfor steder med mye støy, som for eksempel travle kjøpesentre. I tillegg reagerer han nå veldig på lys og opplever både kunstig lys inne og naturlig lys ute som plagsomt. Dette gjør at han føler at han må myse nesten hele tiden, og dette er veldig slitsomt for ham.  

Illustrasjon: mann med skjegg og briller

Bedriftshelsetjenesten har gjort en arbeidsplassvurdering og ønsker at NAV Hjelpemiddelsentral deltar i møte på arbeidsplassen og gir råd om tilrettelegging og aktuelle hjelpemidler når det gjelder lyd og lys.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene hans består i forskning, publisering av forskningsresultater og redigering av vitenskapelige artikler. Han holder også foredrag og seminarer i tillegg til undervisning. I jobben sin sitter han mye foran en pc og jobber, og han leser en del.

Tidligere tiltak
Etter at Stian ble sykmeldt ble han henvist videre til oppfølging i rehabiliteringstjenesten i sin kommune, som sammen med ham så på ulike muligheter for å tilrettelegge hjemme hos ham slik at han kan spare energi og konsentrere seg bedre. Fastlege henviste Stian til støp av formstøpte ørepropper.  
 
Etter ulykken har Stian brukt både formstøpte ørepropper og støyreduserende hodetelefoner i mange situasjoner hjemme, og han har forsøkt å dempe belysningen. Dette har han fortsatt med etter han begynte på jobb igjen. Han har sitt eget kontor, men plages av lyden fra ventilasjonsanlegget, kollegaer som prater i gangen, dører som smeller og lignende. Han opplever å bli ekstra sliten av all støyen. 

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

NAV Hjelpemiddelsentral deltar på et møte på arbeidsplassen med Stian, arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten for å vurdere behov for tilrettelegging og hjelpemidler. Stian hadde lest seg opp om tilrettelegging og kommer med mange egne forslag. 

Stian skal etter lengre sykemelding starte gradvis opp i jobb igjen. Han starter med jobb annenhver dag slik at han får en hviledag imellom. Han har også mulighet for fleksibel arbeidstid slik at han kan jobbe når han har mest energi. Han hverken underviser eller holder kurs til å begynne med. Det blir bestemt at han forsøker å møte fysisk på jobb én dag i uka, og at han har hjemmekontor utover det.  

Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral informerer om at det kan være hensiktsmessig å bruke støyreduserende hodetelefon i enkelte situasjoner, men at det er viktig å ikke bruke dem for mye, da det kan føre til at han blir mer lydsensitiv. Stian blir anbefalt behandling for sin lydømfintlighet og nedtrapping i bruk av hodetelefonen. 

Etter en befaring på Stian sitt kontor anbefaler synsrådgiver fra NAV Hjelpemiddelsentral en hensiktsmessig dataskjerm, belysning og solskjerming. Dette faller inn under arbeidsgiverens tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven. I tillegg var det behov for filterbriller til bruk foran skjermen, og etter utprøving på hjelpemiddelsentralen dekket arbeidsgiver databrillen.

Hjelpemidler

  • Belysning i form av dimbar arbeidslampe  
  • Filterbrille i form av databrille 
  • Solskjerming i form av rullegardin 
  • Formstøpte ørepropper 

Hvem bidrar?

  • NAV-veileder (veiledning for å komme tilbake i jobben) 
  • Arbeidsgiver og HR-avdelingen (tilrettelegging av dataarbeidsplassen) 
  • NAV Hjelpemiddelsentral (utprøving av filterbriller til bruk foran dataskjerm og veiledning om belysning og blending på arbeidsplassen) 
  • Rehabiliteringstjenesten (utredning om tilrettelegging hjemme) 
  • Fastlege (henvisning for støp av formstøpte ørepropper) 

Veien videre

Stian og bedriftshelsetjenesten har en god løpende dialog for å følge opp dagens tiltak og tilrettelegging og tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral ved behov.

Tips til faglige ressurser


Relatert artikkel (om tilpasning av skjerm)

En kvinnelig og mannlig kollega som jobber foran en dataskjerm (foto: colourbox.com)

I artikkelen “Forsikringsrådgiver Trines vei tilbake i jobb” kan du blant annet lese mer om hvordan du tilpasser skjermen din.