Mona er lærer og har progredierende øyesykdom

Mona har jobbet som lærer i barneskolen og i skolens bibliotek. Progredierende øyesykdom gjør nærarbeid vanskelig. Hun fikk hjelp til å endre på arbeidshverdagen.

Beskrivelse av situasjonen

Om Mona
Mona er gradvis blitt svaksynt. Hun har en progredierende øyesykdom som rammer skarpsynet. Hun slet med gradvis økt tretthet og stiv nakke etter arbeidsdagen og hadde i perioder også hodepine, spesielt etter lange dager i klasserommet. Dette opplevde hun gikk ut over familielivet. Hun var sykemeldt i perioder, og situasjonen ble tatt opp i sykefraværsoppfølging med arbeidsgiver. Etter dialogmøte tok NAV-veileder kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral for råd og veiledning. ​

Illustrasjon: dame med grønn genser, brunt hår og briller

Mona trenger forstørret tekst, og blir sliten etter lange leseøkter. Muntlig aktivitet fungerer godt, men hun ønsker fortsatt å kunne bruke synet mest mulig. Sykdommen har gitt henne svekket kontrastsyn og det gir utfordringer med for eksempel mørk skrift på grå bakgrunn. Hun jobber nå i 60% stilling hvorav 20% utgjør klasseundervisning, resten arbeid i biblioteket. Hun har korte undervisningsøkter. Klasseromsarbeidet er krevende, men hun vil gjerne fortsette med det.

Arbeidsoppgaver
Begge stillingene krever bruk av pc. Lærerjobben innebærer forarbeid, undervisning og etterarbeid. Hun har samarbeid og samtaler med foreldre. Hver uke har hun økter med inspeksjon i friminuttene, og hun deltar på turdager med elevene noen ganger i året. 

Oppgavene i biblioteket er å systematisere og organisere bøkene, bestille nye bøker og stå for inn- og utlevering. Hun har lesekurs med elevgrupper og veiledning med enkeltelever.

Tidligere tiltak
Det er foretatt tilrettelegging uten hjelpemidler. Arbeidsoppgaver og ansvar er tilpasset Mona slik at hun har mindre undervisning og økt stilling i biblioteket. Arbeidsplassen er skjermet og lyssatt slik at Mona har best mulig synsforhold. Mona forholder seg til ett klasserom og dette er tilrettelagt. Fast klasserom medfører ekstra planlegging ved starten av skoleåret.

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

Mona har fått bærbar pc som kobles mot en stor skjerm på en terminalarm både på kontorplassen og i klasserommet. I klasserommet er det installert smartboard som gjør det mulig å få teksten forstørret på en egen skjerm. Hun har fått filterbrille som gir økt kontrast i omgivelsene og når hun leser. Når elevene leser høyt eller hun skal se hva elevene skriver, bruker hun den bærbare lese-tven. 

Mona har også fått funksjonsassistent. Denne følger med på hvem som trenger hjelp i klassen hvis Mona ikke oppfatter det, og er med både i klasserommet og på turene. Funksjonsassistenten bistår i biblioteket der tilrettelegging ikke er tilstrekkelig, for eksempel når hun merker og sorterer bøker.

Mona har installert appen til Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek. Her kan hun bestille lydbøker for fag og opplesing av litteratur 

Hjelpemidler 

 • Lese-TV med OCR
 • Dataprogram Zoomtext
 • Digital lupe
 • Filterbrille
 • Bærbar lydbokspiller i dagliglivet som også brukes på arbeidsplassen
 • Funksjonsassistanse i arbeidslivet. Funksjonsassistenten er en kollega
  • Til inspeksjon i skolegården
  • Til å gjennomføre kunst- og håndverk kursene
  • Til å delta på dagsturer med klassene
  • Til å delta til seminar

Hvem bidrar?

 • Fastlegen og NAV-veilederen i sykemeldingsoppfølging
 • NAV Hjelpemiddelsentral bidro med råd og veiledning om hjelpemidler og funksjonsassistanse​
 • Arbeidsgiver bidro med databrille, endret enkelte arbeidsoppgaver og organiserte for funksjonsassistanse

Det var dialogmøter med arbeidsgiver, NAV og fastlegen.

Veien videre

Jevnlig kontakt med arbeidsgiver, eventuelt også fastlege for å vurdere om arbeidshverdagen er overkommelig for Mona. Behovet for funksjonsassistent evalueres én gang i året, hvert halvår evalueres hvordan assistenten best kan brukes.

Mona er til årlig undersøkelse hos optiker for å ha best mulige databrille.

Tips til faglige ressurser