Kari er svaksynt

Kari er svaksynt og har kontorjobb. Endringer i de digitale systemene gjør at Kari ikke lenger fungerer i jobben. Hun ønsker råd og veiledning og har tatt kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral.

Beskrivelse av situasjonen

Om Kari
Endringene i de digitale systemene gjorde det umulig for Kari som synshemmet å fortsette i jobben. Hun ble sykemeldt og ønsker å finne seg en ny arbeidsplass.

Arbeidsoppgaver
Kari har fått ny kontorarbeidsplass. Arbeidet innebærer blant annet å lese og skrive dokumenter. Med ny arbeidsplass har hun fått lengre reisevei.

Illustrasjon: dame med sort genser og mørkt hår

Tiltak og løsninger

Tilrettelegging

For å komme seg trygt til og fra arbeidsplassen har Kari fått støtte til arbeids- og utdanningsreiser. I tillegg til leselist på PC har hun fått lese- og sekretærhjelp for å kunne lese ulike dokumenter. Hun bruker mobilitetsstokk og alle kollegaer har fått informasjon om hvordan de best kan være en god kollega for en som er svaksynt/blind. De har fått opplæring i enkle ledsagerteknikker, slik at de kan hjelpe Kari på en god måte ved behov.

Hjelpemidler 

  • Leselist
  • Mobilitetsstokk 

Hvem bidrar?

  • NAV-veileder
  • Arbeidsgiver
  • Mobilitetspedagog
  • NAV Hjelpemiddelsentral

Veien videre

Kari tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral hvis hun møter på utfordringer, slik at hun kan få råd og veiledning før problemene blir større. Hun har en åpen og god dialog med arbeidsgiver.

Tips til faglige ressurser