Tilrettelegging for synshemmede i arbeid

Per 2020 har cirka 180.000 personer i Norge så redusert syn at de regnes som svaksynte. Flesteparten eldre, men en god del i arbeidsfør alder. Tilrettelegging er viktig for å stå i jobb lengst mulig.

Gå til eksemplene.

Generelt

Vanlige diagnoser er 

  • Grønn stær 
  • Skader og degenerasjon i skarpsynsområdet på netthinnen 
  • Nedsatt syn som følge av diabetes 
  • Retinitis pigmentosa 
  • Albinisme 

Vanlig tilrettelegging for synshemmede 

  • Synstekniske hjelpemidler 
  • Lese- og sekretærhjelp 
  • Funksjonsassistanse 
  • Arbeids- og utdanningsreiser 

Synshemmede trenger gjerne hjelp til å fylle ut skjemaer og registreringer på PC og å få lest opp skriftlig informasjon. I møtesituasjoner bør alle presentere seg med navn slik at den synshemmede får oversikt over deltakerne. Vær oppmerksom på skriftstørrelse på skriftlig materiale.

Svært mange synshemmede plages av stor grad av lysskyhet. I møtesituasjoner bør du sørge for at den synshemmede er plassert slik at den har vinduer eller andre sterke lyskilder i ryggen.

Stort synstap er for mange et stort tabu.

Eksempler

Illustrasjon: kvinne med sort genser og mørkt hår

Kari er svaksynt

Kari har kontorjobb. Endringer i de digitale systemene gjør at hun ikke lenger fungerer i jobben. Hun ønsker råd og veiledning og har tatt kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral.

Mer om Kari
Illustrasjon: eldre mann med lite hår og briller

Peder er svaksynt

Peder opplevde å få akutt dårlig syn og ble lyssky. Han ble sykemeldt og trengte tilrettelegging på arbeidsplassen for å komme tilbake i jobb.

Mer om Peder
Illustrasjon: dame med lilla genser, lyst hår og briller

Trine er nyutdannet og sterkt svaksynt

Trine er 23 år og nyutdannet. Hun tar kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral for hjelp til å finne jobb. Hun er sterkt svaksynt og har derfor behov for ulike synshjelpemidler for å kunne fungere optimalt i en arbeidssituasjon.

Mer om Trine
Illustrasjon: dame med grønn genser, brunt hår og briller

Mona er lærer og har progredierende øyesykdom

Mona har jobbet som lærer i barneskolen og i skolens bibliotek. Progredierende øyesykdom gjør nærarbeid vanskelig. Hun fikk hjelp til å endre på arbeidshverdagen.

Mer om Mona
Illustrasjon: mann med skjegg og briller

Stian er lyd- og lysømfintlig etter hjernerystelse

Stian fikk hjernerystelse for omkring to år siden. Etter det har han opplevd økt trettbarhet og konsentrasjonsvansker, og han ble svært ømfintlig for lyd og lys.

Mer om Stian